Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych-opracowanie - strona 1 Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych.
Miary zbiorów statystycznych- zbiory statystyczne przedstawione w postaci krzywej gęstości częstotliwości mogą różnić się między sobą liczebnością wyrazów N, położeniem na osi liczbowej, geometrycznego środka pola ograniczonego krzywą , sposobem rozdziału spostrzeżeń względem prostej przechodzącej przez środek ciężkości pola ograniczonego krzywą - stopniem asymetrii (skośności)
Dla wzajemnego porównania i charakteryzowania różnych zbiorów potrzebne są miary opisujące główne ich właściwości. Są to najczęściej miary: położenia, zmienności i asymetrii.
Miara położenia- określa położenie zbioru wartości rozpatrywanej zmiennej w zbiorze liczb, określa wokół jakiej przeciętnej wartości grupują się spostrzeżenia. Wyróżnia się:
Wartość średnią, średnią arytmetyczną wyrazów ciągu rozdzielczego,
wartość środkowa mediana x50 wyraz leżący w środku uporządkowanego ciągu rozdzielczego. Wartość modalna- wartość badanej zmiennej która odpowiada największej częstotliwości
Miara zmienności - ( dyspersji)- charakteryzując wielkośc obszaru spostrzeżeń wskazuje jak poszczególne spostrzeżenia odchylają się od stałej wielkości przeciętnej. Liczbę charakteryzującą tę cechę nazywamy współczynnikiem zmienności i oznaczamy symbolem Cv
Miara asymetrii - charakteryzuje rozdział spostrzeżeń po obu stronach wielkości najczęściej się powtarzającej. Wskazuje ona czy spostrzeżenia układają się symetrycznie, czy brakuje symetrii. Liczbę charakteryzującą tę miarę nazywamy współczynnikiem asymetrii Cs. Jeżeli zbiór jest symetryczny Cs=0
Asymetria może być dodatnia bądź ujemna. Wpływ obwałowania koryta rzeki na przebieg krzywej konsumcyjnej- rysunek.
Obwałowanie:
Istotny wpływ na kształt Krzywej Natężenia Przepływu, ma obwałowanie, polegające na ograniczeniu przekroju wodowskazowego w strefie stanów wysokich, przebieg KNP ulega zmianie w tej strefie począwszy od podstawy wału. Krzywa ta w tym przypadku biegnie bardziej stromo
niż przed obwałowaniem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz