Hydrologia-opracowane pytania na egzamin 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia-opracowane pytania na egzamin 2011 - strona 1 Hydrologia-opracowane pytania na egzamin 2011 - strona 2

Fragment notatki:

Co to jest stan najdłużej trwający i jak się go wyznacza? Stan najdłużej trwający NTW(zwany stanem modalnym), choć bardziej stosowny jest termin „stan najczęściej się powtarzający”. Jest to ilość dni w których dany stan wody występował najczęściej. NTW zaliczany również do stanów okresowych, wyznacza się na podstawie wykresu lub krzywej rozkładu częstości (częstotliwości) - jako stan odpowiadający punktowi (lub przedziałowi) o największej częstości (częstotliwości), tj o największej wartości odciętej n ( lub n/N). Stan ten można również wyznaczyć z wykresu czasów trwania - jako środkową wartość przedziału stanów o największym przyroście częstości - lub z krzywej czasów trwania - jako stan odpowiadający rzędnej punktu przegięcia krzywej
Wyznaczanie krzywej sum czasów trwania przepływów Sumujemy częstości od przedziałów od wyższych wartościach stanów do przedziałów o wartościach niższych i otrzymujemy w ten sposób czasy trwania wraz ze stanami wyższymi, a przy odwrotnym kierunku sumowania- czasy trwania wraz z niższymi. Na podstawie uzyskanych wyników wykonujemy wykresy krzywych sum czasów trwania przepływów wraz w wyższymi i niższymi. Na osi poziomej odcinamy sumowane częstości lub częstotliwości, które wyrażone są w liczbach bezwzględnych lub procentach, bądź też czasy trwania wyrażone w dniach, na osi pionowej odcina się graniczne wartości przedziałów stanów wody. Przy sumowaniu wraz z wyższymi wartości zaznaczamy przy dolnej granicy przedziału, a jeśli zaznaczamy wraz z niższymi to w górnej granicy każdego przedziału.
Jak zmienia się KNP po obwałowaniu rzeki Obwałowanie rzeki, jest trwałą zmianą KNP. Polega ono na ograniczeniu przekroju wodowskazowego w strefie stanów wysokich. Powoduje, więc zmiany przebiegu krzywej w tej właśnie strefie, poczynając od poziomu podstawy wału. Krzywa biegnie w tym przypadku bardziej stromo niż przed obwałowaniem
Do czego służy krzywa sumowa Na podstawie krzywej sumowej możemy określić: - pojemność zbiornika - kiedy mamy opróżnić, a kiedy napełnić zbiornik (czyli objętość deficytu i nadmiaru) - jaka jest objętość odpływu ze zlewni po x dniach - przepływ w dowolnej chwili w dowolnym dniu (korzystając ze skali przepływów chwilowych)
Do czego służą krzywe sum czasów trwania stanów wody
Na ich podstawie określamy liczbę ni w rozpatrywanym okresie, w ciągu, których stany wody utrzymywały się powyżej bądź były równe założonemu stanowi okresowemu lub też były od niego niższe.do określenia jak długo (w dniach) trwały stany powyżej lub poniżej przyjętego poziomu wody.
Jakie stany wody publikowane są w rocznikach hydrologicznych?
-codzienne stany wody-dla miesięcy: NW, SW, WW-dla półrocza: SW-dla roku: SW-ekstremalne dla półroczy: WW, NW-dla miesiecy (okres 5lecie): SNW, SSW, SWW- dla półroczy (okres 5lecie): SSW-dla roku (okres 5lecie): SSW-ekstremalne dla półroczy (okres 5lecie): WWW, NNW-ekstremum obserwacji: WWW, NNW


(…)

… 5lecie): WWW, NNW-ekstremum obserwacji: WWW, NNW
Od czego zależy natężenie przepływu w rzece?V, F, n,Natężenie przepływu w rzece zależy od:-przekroju poprzecznego koryta F-prędkości płynącej wody v-wysokości opadu-szorstkości dna-spadku dna-wielkości zlewni-kilometrarzu cieku(odległości od źródła) -charakterystyki terenu (nizinny, wyżynny, gorski itp.)
Błędy powstałe przy wykonywaniu i obliczaniu…
… SW,stan zwyczajny ZW. Stany główne można wyznaczyc dla różnych okresów. Wyznacza się je dla okresów rocznych, półrocznych(letnie i zimowe) okresu wegetacyjnego wegetacyjnego okresu żeglugi II stopnia- najwyższa W, średnia S, zwyczajna Z, najniższa N 16 b)Okresowe Częstość (n)-liczba wystąpień w rozpatrywanym czasie stanów wody o określonej wartości liczbowej lub liczbe stanów wody zawierajacych…
… za pomoca limnigrafow. W przekrojach wodowskazowych wykonywane sa następujące pomiary: stan wody H, prędkość przepływu v, przepływ Q, w okresie zimowym również zjawiska lodowe.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz