Norma językowa - strona 2

Model zarządzania europejskiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

na podwładnych. Mogą oni ustalać takie normy społeczne jak: normy językowe, zachowania interpersonalne...

Proces czytania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1827

głosek, w wyrazach, zdaniach, tekstach Wada wymowy - odchylenie od normy językowej spowodowane zmianami...

Prozodia wiersza. Parodia a satyra

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

od niego w sposobie realizowania jednego postulatu zwraca się przeciw szablonom tradycji literackich, manierom, normom...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

systemu. (reguły takie wchodzą w skład normy danego języka). Poznanie normy językowej jest sprawą...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

...Na pozór kwestia wydaje się prosta: produkty operacji słowotwórczych (derywacyjnych) pomnażają słownik (np. domek, domownik, domostwo, psina), produkty operacji fleksyjnych (formy fleksyjne) stanowią doraź­nie tworzone człony wypowiedzeń (domem, domownikowi, w domostwie, psiną). Trudność pows...

Język komputerowców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Burska-Ratajczyk
 • Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

te Windows jest również sprzeczne z polską normą językową. W języku polskim w żadnej deklinacji...