Różnica między encykolepedią a słownikami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica między encykolepedią a słownikami - strona 1 Różnica między encykolepedią a słownikami - strona 2 Różnica między encykolepedią a słownikami - strona 3

Fragment notatki:

Encyklopedia - dzieło dające zbiór wiedzy z różnych dziedzin (encyklopedia powszechna) w postaci zwięzłych artykułów informacyjnych (haseł), ułożonych zazwyczaj alfabetycznie.
Istnieją też encyklopedie dotyczące wybranej dziedziny (encyklopedie specjalistyczne).
Forma encyklopedii zależy często od adresata (np. encyklopedie dla dzieci i młodzieży).
Pierwsze encyklopedie nowożytne, zbliżone do form dziś stosowanych, pojawiły się w XVIII wieku (Wielka Encyklopedia Francuska [1751-1780], red. D. Diderot, J. d'Alembert, manifestowała światopogląd postępowego oświecenia).
Przykłady:
Encyklopedia Powszechna PWN
Popularna Encyklopedia Powszechna, wyd. Fogra
Słownik - zestaw słów funkcjonujących w danym języku, skompletowanych wg przyjętych reguł, najczęściej w porządku alfabetycznym.
słowniki jednojęzykowe - objaśniają znaczenie, pisownię i przykłady stosowania słów o tym samym znaczeniu (czasem uwzględniają też częstotliwość ich występowania - słowniki frekwencyjne)
słowniki 2- lub wielojęzyczne - zawierają odpowiedniki danego języka w innym języku lub językach
słowniki terminologiczne - są przeznaczone dla poszczególnych grup społecznych lub zawodowych; obejmują różne dziedziny wiedzy, kultury, sztuki
słowniki biograficzne
Słowniki są zwartym i przejrzystym w formie kompendium wiedzy. Każdy słownik jest zbiorem syntetycznie ujętych, bardzo różnorodnych informacji. Jest praktycznym narzędziem popularyzacji zdobyczy nauki wśród najszerszych kręgów społeczeństwa.
W zakresie wiedzy o języku słowniki spełniają bardzo istotne funkcje:
upowszechniają normy językowe i nazewnicze;
usprawniają porozumiewanie się specjalistów z niespecjalistami;
ułatwiają niespecjalistom poznanie systemy pojęciowego wielu dyscyplin naukowych i technicznych.
Słownik ortograficzny
zawiera ułożone w porządku alfabetycznym spisy wyrazów i połączeń wyrazowych, które mogą budzić wątpliwości ortograficzne
podaje pisownię niektórych form wyrazów (np. form przypadkowych)
czasem podaje wskazówki dotyczące przenoszenia wyrazów
często do spisu wyrazów dołączone są zasady pisowni
korzystanie z tego słownika umożliwia doraźne unikanie błędów, pozwala też na zapamiętywanie graficznej postaci wyrazu
Słownik języka polskiego
alfabetyczny układ haseł
rzeczownik podany w mianowniku l. pojedynczej
czasownik podany w bezokoliczniku
zazwyczaj zawiera informacje gramatyczne, często zebrane w tabelach


(…)

… (informacje dotyczące w miarę potrzeby ograniczenia lokalnego, chronologicznego, zawodowego, środowiskowego użycia wyrazu oraz jego zabarwienia uczuciowego)
podane są definicje wyrazów
podaje cytaty ilustrujące użycie danego wyrazu (w niektórych słownikach)
wyjaśnia pochodzenie wyrazów zapożyczonych
Przykłady:
Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, wyd. 1958-1969 (11 tomów, 125 000 haseł)
Mały słownik języka polskiego pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej i Zofii Łempickiej, wyd. 1968 (35 000 haseł)
Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. 1978-1981 (3 tomy, 80 000 haseł)
Słowniki wyrazów obcych
zawierają definicje wyrazów
podają informacje o ich pochodzeniu
w miarę potrzeby podają wymowę
definicje opatrzone są czasem kwalifikatorami
Przykłady
Słownik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz