Opracowanie punktów - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie punktów - wykład - strona 1 Opracowanie punktów - wykład - strona 2 Opracowanie punktów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Leksykografia - sztuka układania słowników
Meto leksykografia - (meto-nad) ściśle naukowa
Podział na słowniki (w tym np. językowe) i encyklopedie (leksykony)
Kryteria podziału słowników
1. liczba języków
jednojęzyczne - jednostka, którą się opisuje jest taka sama jak przedmiot opisu
przekładowe(wielojęzyczne) - jednostki przedstawione za pomocą dwu lub więcej języków; słownik obrazkowy również jest słownikiem wielojęzycznym
2. układ artykułów hasłowych
alfabetyczny- zgodnie z kolejnością znaków alfabetu = może być porządek „a fronte”(poszczególne jednostki uszeregowane od początku wyrazu) lub „a tergo” (od tyłu = indeksy; poszczególne litery od końca wyrazu, przydatne gdy zależy nam na obserwacji grup wyrazów jednakowo utworzonych np.. z cząstką „b” )
gniazdowy - wyrazy pokrewne zebrane w jednym artykule hasłowym, wokół rodziny wyrazów z tym samym gniazdem
pojęciowy = tematyczny - układ wyrazów ma charakter gniazda, ale ułożonego wg tematów
3. ze względu na zawartość ogóle - zawierają maksymalna ilość informacji na temat zawartych jednostek, także na temat pisowni
specjalistyczne - terminy opisane w szczególny sposób np. wyrazów obcych, poprawnościowe, historyczne, etymologiczne, ortograficzne
4. przeznaczenie (ze względu na zainteresowane grono odbiorców)
popularne - dla odbiorców masowych
naukowe - dla wyspecjalizowanego grona odbiorców
5. adresat
rodzimy
użytkownik uczący się danego języka
6. charakter
deskryptywne - opisowe
preskryptywne(normatywne) - przewidywanie, opisów elementów zgodnych z normą
7. a) aktywne - służą pomocą przy pisaniu tekstów : słowniki tematyczne, pojęciowe gdy potrzebujemy konkretnego zbioru wyrazów
b) pasywne - służą przy analizie tekstów
c) papierowe
d) elektroniczne
Typy definicji w słownikach ogólnych (wyrażone przez Doroszewskiego)
Realno-znaczeniowa - porównywana do encyklopedycznej; w miejscu zapisu opisać przedmiot lub zjawisko, w którym się znajduje
Strukturalno-znaczeniowa - np. opis wyrazu „szachista” [ten co gra w szachy] odnosi się do wyrazów, które można uznać za pochodne słowotwórczo od innych; pokazanie związku między odniesieniem wyrazu definiowanego, a znaczeniem.
Strukturalna - pokazuje na związki między wyrazami, które odwołują się do pojęć ściśle gramatycznych (koński- przymiotnik od koń)
Gramatyczna - np. opis „ale”; ścisłe odwołanie Siudo funkcji typowo gramatycznej opisywanego wyrazu

(…)

…”; od tego czasu społeczeństwo zbierało fundusze do wydania słownika), Antonii Kryński i Władysław Niedźwiedzki (zajmowali się słownikiem po śmierci Karłowicza; nie stronili przed umieszczaniem wyrazów niepoświadczonymi w tekstach.
Adam Karłowicz - zbiór wszystkich polskich wyrazów z najrozmaitszych odmian; jest on również autorem słownika gwar polskich.
okres międzywojenny Podręczny słownik języka polskiego Arzta
1958-1969r. - Słownik języka polskiego Witold Doroszewski (ukazanie się suplementu XI tom)
1968r. - Mały słownik języka polskiego Stanisław Skorupka, Aniela Łempicka, Halina Auderska
1978-1981r. - Trzytomowy Słownik języka polskiego Mieczysław Szymczak
1987r. - `mały słownik języka polskiego'; redaktorzy: Stanisław Skorupka, Aniela Łempicka, Halina Audersug(?) (pisarka; „Ptasi gościniec”) <- plagiat pamiętników nadesłanych na konkurs zasiedzenia ziem zachodnich i północnych.
1992r. - wydano suplement do `słownika języka polskiego' PWN; zawierał wyrazy nienotowane w poprzednim i zmienione opisy znaczeniowe wyrazów. Od 1995r. suplement jest wtopiony w tekst 3tomowego słownika; red. Mieczysław Szymczak.
1993r. - Praktyczny słownik języka polskiego Halina Zgółkowa (50 tomów)
1995r…
…-francusko-niemiecki; Słownik przekładowy (pojawiły się kwalifikatory)
1801-1814r.(a właściwie 1807r.) - Bogumił Samuel Linde Słownik języka polskiego; edycja trwała przez istnienie Księstwa Warszawskiego. Linde nie stronił od notowania wyrazów, które mogą stanowić odpowiedniki przekładane; jako pierwszy słownik starał się przedstawić słownictwo polskie, materiał przykładowy - od czasów Kochanowskiego…
…. słowniki historyczne
Słownik staropolski Stanisław Urbańczyk, Wacław Twardzik
1953 Słownik polszczyzny XVI wieku red. naukowy Franciszek Pepłowski poł. lat 90-tych Słownik polszczyzny XVII i początku XVIII wieku
1965-1974 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska Koneczna, Doroszewski
1983 Słownik języka Adama Mickiewicza Konrad Burski, Stanisław Hrabec
1994 Słownik języka Jana Kochanowskiego Marian Kucała
2. słowniki etymologiczne
Słownik etymologiczny języka polskiego A-Ł Franciszek Sławski
2000 Słownik etymologiczny języka polskiego A- T Andrzej Wańkowski
3. słowniki poprawnościowe
a) poprawnej polszczyzny
- przed II wojną Słownik ortoepiczny Stanisław Szober =>1958 Słownik poprawnej polszczyzny Witold Doroszewski
- 1973 Słownik poprawnej polszczyzny W. Doroszewski, Halina Kurkowska
- 1999 Nowy słownik…
… Arzta
1958-1969r. - Słownik języka polskiego Witold Doroszewski (ukazanie się suplementu XI tom)
1968r. - Mały słownik języka polskiego Stanisław Skorupka, Aniela Łempicka, Halina Auderska
1978-1981r. - Trzytomowy Słownik języka polskiego Mieczysław Szymczak
1987r. - `mały słownik języka polskiego'; redaktorzy: Stanisław Skorupka, Aniela Łempicka, Halina Audersug(?) (pisarka; „Ptasi gościniec…
… wyrazów obcych red. Rysiewicz
- 1967 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysław Kopaliński
- 1971 Słownik wyrazów obcych red. Jan Tokarski
2003 Wielki słownik wyrazów obcych PWN Mirosław Bańko
d) mieszane
- Słownik wyrazów obcych i trudnych A. Markowski, Radosław Pawelec
- Słownik wyrazów kłopotliwych Maria Krajewska, M. Bańko
- 2001 Wielki słownik ortograficzno - fleksyjny red. Jerzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz