Norma językowa - strona 3

Socjologia - Stosunki społeczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

społeczeństwie) normą językową kultura polityczna: systemy wartości i wzorce zachowań (polityków, partii...

Analiza stylistyczna tekstu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1876

, oraz na użycia innowacyjne. Innowacja frazeologiczna - to zamierzone odstępstwo od normy językowej, polegające...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

stosowania, najczęściej sądy). Podział norm ze względu na kontekst. Są to normy językowe, systemowe...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

. Czy te sprawy jakoś regulują normy językowe? Negatywny stosunek sowiety Pełną formą Związek Socjalistycznych...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 4655

Jest to skrypt - streszczenie materiałów z książek Z. Radwańskiego i A. Woltera. Notatka zawiera rozdziały m.in.: Prawo cywilne - część ogólna, wprowadzenie, źródła, stosowanie, prawo podmiotowe, przedmioty stosunku cywilno-prawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci i przedsiębiorcy, cz...