Norma bezwzględnie obowiązująca - strona 5

Forma testamentu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1463

i z zachowaniem wszystkich wymogów ustawowych -przepisy regulujące te kwestie mają charakter norm bezwzględnie...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Dariusz Makowski
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2324

W prawie pracy występuje modyfikacja tych norm. W prawie pracy dominują normy bezwzględnie obowiązujące...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Witold Chałupczak
  • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

norm prawnych, które różnią się charakterem i mocą obowiązującą. Są to: normy bezwzględnie obowiązujące...

Prawo w społeczeństwie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

prawną zależy w pewnej mierze od swobodnego uznania. Normy bezwzględnie obowiązujące, normy dyspozytywne...