Norma bezwzględnie obowiązująca - strona 4

Pojęcie prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

do ich naruszenia.  prawo karne ma charakter imperatywny - nakazujący - zespół norm bezwzględnie obowiązujący...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 994

może nie być dobrowolne nawet dla obu stron Przedmiot i treść z reguły określone przez normy bezwzględnie obowiązujące...

Wykład - Prawo - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (np. umowę stron).   Do norm bezwzględnie obowiązujących...

Pacta sunt servanda - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

- sprzeczność z istniejącą ius cogens (normą bezwzględnie obowiązującą) Ius cogens - norma przyjęta i uznana...

Wstęp do prawa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

określonej hipotezą do dyspozycji normy prawnej Podział: 1.Normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) 2...