Legitymacja czynna do wytaczania powództwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legitymacja czynna do wytaczania powództwa - strona 1 Legitymacja czynna do wytaczania powództwa - strona 2 Legitymacja czynna do wytaczania powództwa - strona 3

Fragment notatki:

LEGITYMACJA CZYNNA DO WYTACZANIA POWODZTWA  Art. 250 ksh Podmioty czynnie legitymowane do wytoczenia powództwa wprost o uchylenie uchwały
Ten przepis art. 250 znajduje również zastosowanie, tak określony krąg legitymowanych znajduje zastosowanie do powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały ; któryś z przepisów pozwala na sięganie do art., 250 jeśli chodzi o legitymowanych
 Jakim to podmiotom ustawodawca przyznaje uprawnienie do wytoczenia powództwa czy to pierwszego czy to drugiego? Zarząd, rada nadzorcza poszczególnych członków, wspólnika, który głosował przeciwko uchwale, a po jego wzięciu zażądał zaprotokołowanie sprzeciwu, wspólnika bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w zgromadzeniu wspólników Nie został dopuszczony , bo uważano, ze w danym zgromadzeniu będzie podejmowana uchwała dotycząca jego odpowiedzialności. Wyproszono go, bo nie będzie głosować w uchwale. On twierdzi natomiast, ze głosować mu faktycznie nie wolno, ale powinien zostać dopuszczony do udziału. Zatem bezzasadnie został niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu.
 Pytanie RPO do SN: Czy osoby wymienione w art. 250 punkt 1 niebędące wspólnikami tracą przewidzianą w 252§1 legitymacje procesowa do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawa z chwilą odwołania z funkcji? Praktycznie: czy członek zarządu w stosunku, do którego została podjęta uchwała o jego odwołaniu jest legitymowany na podstawie art. 250 do wytoczenia tej uchwały o stwierdzenie nieważności tej uchwały o odwołaniu go ze składu członków zarządu?  
Odwołanie z organów spółki z o.o. A legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 marca 2007 r. III CZP 94/06 Teza Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 KSH w zw. z art. 250 pkt. 1 KSH ). Składy 3 osobowy tego sadu są związane tym stanowiskiem, bo tej uchwale nadano moc zasady prawnej.
Orzeczenie spotkało się zarówno z glosami krytycznymi jak i aprobującymi.
Problem: czy nie należałoby rozważyć ażeby odwołanemu członkowi zarządu ustawodawca przyznał taką legitymację, ale problem czy należałoby skłonić ustawodawcę do działania legislacyjnego w tym kierunku nie jest tożsame z tym, co ustawodawca przesądził. Przesądził, ze prawo do wytoczenia powództwa przysługuje poszczególnym członkom organu, a więc członkom zarządu. Za członka zarządu nie można było uznać członka zarządu odwołanego do momentu, kiedy uchwała o jego odwołaniu nie została usunięta z obrotu. A kto może w tej sprawie wystąpić? Wszyscy z 250: pozostali członkowie zarządu, wspólnicy. Przy obecnej regulacji pr. członek, który został odwołany nie może występować w swojej sprawie z powództwem o stwierdzenie nieważności tej uchwały.


(…)

… jest elementem porządku prawnego i sprzeczność z taką normą skutkować musi skutkować stwierdzeniem nieważności.
 
Art. 189 kpc
To powództwo, które służy do eliminacji z obrotu min. Nieważność czynności prawnej, charakteryzuje się tym, ze Każdy może się domagać, każdy może bez terminu ograniczającego wystąpienie z powództwem 189. Tutaj już na podstawie Art.251 widzimy, ze nie każdy może, tylko podmioty…
… bądź nieprawidłowego obsadzenia. Odmienna regulacja doprowadziłaby do superflu
 
Art. 254 ksh
Skutki zakresu prawomocności materialnej wyroku uchylającego uchwałę/stwierdzającego nieważność
- §4 zakres zastosowania tej normy
- §1 zakres podmiotowy mocy obowiązującej wyroku uwzględniającego powództwo - moc obowiązująca w płaszczyźnie wewnętrznej. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważności uchwały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz