Organy spółki - Rada nadzorcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy spółki - Rada nadzorcza - strona 1 Organy spółki - Rada nadzorcza - strona 2 Organy spółki - Rada nadzorcza - strona 3

Fragment notatki:

Organy spółki. Podstawowe zasady funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej, Wybrane przepisy poświęcone zgromadzeniu wspólników- najwyższy organ tej spółki.
 Art. 227 ksh Zasada -podejmowane sa na zgromadzeniu wspólników, ale po spełnianiu przesłanek z §2 mogą być podejmowane uchwały przez zgromadzenie wspólników.
 
Kiedy uchwala wspólników jest wymagana w wypadku podejmowaną przez spółkę określonych czynności w określonym przedmiocie? · Art. 228 ksh Wymienia się określone zachowania spółki czynności, które wymagają uchwały wspólników 3/4 punkt zbycie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym art. 55'
Punkt 4 -Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
 Art. 230 ksh Zarazem nie można pomijać art. 230 ksh, który w obecnym brzemieniu stanowi:
Czynność prawna, która skutkuje rozporządzeniem przez spółkę prawem albo zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej. Nonsensem byłoby stwierdzenie, ze, gdy przekracza 3x, to przepisu by się nie stosowało. Chodzi o czynność, która skutkuje konsekwencjami wartości, co najmniej 2 x, taka czynność wymaga uchwały wspólników, chyba ze umowa stanowi inaczej. Mamy do czynienia z podobna regulacja jak art. 228 ksh.
 Art. 228 ksh Ostatnie zdanie, które dodano - nie stosuje się art. 17 §1 ksh. Czyli: mamy do czynienia z czynnością, która co najmniej dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego. Zbycie nieruchomości o wartości przewyższającej wysokość kapitału, jeżeli nieruchomość nie jest elementem kapitału zakładowego, bądź zawarcie umowy zobowiązującej do świadczenia o takiej wartości. Uchwala wspólników nie została podjęta - sięgamy do art. 17 którego się nie stosuje. Zestawiając, co oznacza ta nieważność w 17, to skoro art. 17§1 nie stosuje się w odniesieniu do sytuacji określonej hipoteza art. 230 to oznacza ze taka czynność, która przekracza wartość dwukrotna wysokości kapitału w skutkach swoich dokonana bez uchwały wspólników będzie ważna. Czyli wyłączono stosowanie sankcji w art. 17§1 na wypadek, gdy dojdzie do dokonania czynności o znacznych finansowych konsekwencjach. To wyłącznie stosowania art. 17 w art. 230 został zasugerowany / wyartykułowany przez praktykę, która uznawała ze jest to nadmierne ograniczanie osoby prawnej do rozporządzania swoim mieniem.
Jeśli chodzi o Zgromadzenia wspólników zarówno w spółce z o.o., akcyjnych i spółdzielniach mamy do czynienia ze zwyczajnymi zgromadzeniami (art. 231) i nadzwyczajnymi zgromadzeniami

(…)

… Jest szczególną normą procesowa w stosunku do art. 187, który określa przesłanki zawieszenia postępowania.
 
Uchwała SN 22 lipca 2012 III CZP 39/10
Dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały (odpowiednio stosuje się przez 252§2 do uchylenia uchwały) wspólników przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu na podstawie tej uchwały.
 
Można zabezpieczyć roszczenie o uchylenie/stwierdzenie nieważności przez zawieszenie postępowania rejestrowego, bo w zależności od wyniku postępowania albo będą podstawy do dokonania wpisu albo nie będzie podstaw do dokonania wpisu, bo sąd uchyli uchwalę, która gdyby została podjęta stanowiłaby konieczność zmiany w rejestrze.

…, kiedy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt ze wspólników nie zgłosi sprzeciwu.
 
 Art. 240 ksh
Można podjąć pomimo braków formalnych zgromadzenia
Wyjątek od 227§1, ze uchwały podejmowane sa na zgromadzeniu. Wyjątkiem takim był tez art. 227§2  
 Art. 241 ksh
Zastrzeżenie wskazujące na dyspozytywność normy. Ustawowy brak wymogu kworum. O tym czy uchwala została podjęta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz