Spółki prawa handlowego - spółki kapitałowe - Spółka komandytowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki prawa handlowego - spółki kapitałowe - Spółka komandytowa - strona 1 Spółki prawa handlowego - spółki kapitałowe - Spółka komandytowa - strona 2 Spółki prawa handlowego - spółki kapitałowe - Spółka komandytowa - strona 3

Fragment notatki:

Spółki prawa handlowego Kryterium: substrat - istotny element i funkcjonowanie
1. więzy personalne  spółki osobowe 2. kapitał  spółki kapitałowe Przepisy ogólne dotyczą wszystkich spółek, natomiast przepisy działu II tylko spółek osobowych, a działu III kapitałowych
Przepisy wspólne - dział I  art. 1 ksh określa przedmiotowy zakres regulacji
- §2 katalog spółek handlowych
 spółka jawna- najbardziej klasyczna spółka osobowa  art. 2 ksh - stanowi pomoc do przejścia na brzeg KC w sytuacji, gdy ksh nie wystarcza w zakresie, w któremu przedmiotowo reguluje materie art. 1§1 ksh
- brak słowa odpowiedni o - zd. 1 bezpośrednio, wprost stosuje się normy kc
- zd. 2 - z uwzględnieniem specyfiki stosunku prawnego spółki (odpowiednio)  gdy wymaga tego właściwość (natura stosunku prawnego)
-są przepisy, które dają podstawę do uchylenia/ stwierdzenia nieważności uchwały wspólników. Czy uchwała najwyższego organu jest ważna/nieważna bądź powinna/nie powinna zostać uchylona? Walne zgromadzenie
Zgromadzenie wspólników
 jak rozumieć dopuszczalność uchylenia/ stwierdzenia nieważności uchwał innych organów? W ksh brak przepisów dot. Zakwestionowania uchwał innych organów (np. rady nadzorczej). Z orzecznictwa SN (styczeń 2009, luty 2010) SN 2009: usunięcie uchwały rady nadzorczej .
Strona powodowa domagała się eliminacji uchwały innego organu niż walne zgromadzenie
SN: skoro nie ma jednoznacznego przepisu, który by określał zaskarżalność uchwał rad nadzorczych, to trzeba przyjąć, że istnieje luka w prawie i na zasadzie analogii należy zastosować przepisy dot. Walnych zgromadzeń.
Koncepcja oparta na luce w prawie i analogii
SN 2010: okoliczność, że ustawa nie reguluje wprost wytoczenia powództwa zmierzająca do stwierdzenia nieważności/uchylenia uchwały rady nadzorczej nie jest równoznaczna z istnieniem luki w prawie. Nie można mówić o luce w prawie, gdy art. 2 ksh mówi co w takiej sytuacji należy czynić.
Możliwość zastosowania art. 58 kc jak również możliwość sięgnięcia do 189 kpc (każdy kto ma w tym interes prawny może domagać się ustalenia stosunku prawnego lub prawa). Przyjmując, ze uchwały należy rozumieć jako czynność prawną art. 2 ksh odsyła do art. 58 kc (istnieje możliwość kontestowania takiej uchwały na podstawie powództwa z art. 189 kpc)  art. 3 ksh - różnice w stosunku do art. 860 kc
- „celu” - ustawodawca nie mówi o celu gospodarczym ani zarobkowym; pojęcie szerzej rozumiane—bez ograniczenia o jaki cel chodzi. Jest możliwe funkcjonowanie spółki handlowej, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu charytatywnego

(…)

… wieczystego gruntu i własności wzniesionych na nim budynków zawartą między spółką kapitałową i jej prokurentem jako kupującym, w której znacznie zaniżono cenę sprzedaży, jest inną podobną umową w rozumieniu art. 15 § 1 KSH. Tzw. uchwały blankietowe organów spółek kapitałowych. Bezwzględna nieważność czynności prawnej sprzecznej z interesem spółki kapitałowej
1. osoba nie jest członkiem organu
2. osoba…

 art. 103 kc
falsus procurator - ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez te osobę prawną, w której imieniu działa
czy konstrukcja z art. 103 kc ma zastosowanie w sytuacji, gdy mamy brak właściwej reprezentacji (a nie falsus procurator)?
Brak właściwej reprezentacji: Spór:
1. SN (7) - art. 103 ma tez zastosowanie do działania przez osoby prawne przy braku właściwej reprezentacji
2. 103 kc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz