Spółki kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych - strona 1 Spółki kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych - strona 2 Spółki kapitałowe - Kodeks Spółek Handlowych - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKI KAPITAŁOWE Spółka z o.o. Charakterystyka spółki z o.o. prof. Kapnera - jeśli chodzi o charakterystykę spółki z o.o. przede wszystkim trzeba bezspornie powiedzieć ( to wynika zresztą z art. 4) ze Spółka posiada osobowość prawną, a zatem spółka jako osoba prawna jako odrębny podmiot odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem z wyłączeniem wspólników . W tym się charakteryzuje spółka z o.o. i w tym się przejawia atrakcyjność tej formy ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej, bo wcale spółka nie musi być zawiązana dla celu prowadzenia działalności gospodarczej , ale w tym się wyraża- można powiedzieć- atrakcyjność prowadzenia działalności o różnym charakterze, ze za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem spółka, a nie wspólnicy.
- Jest to klasyczna spółka kapitałowa, z pewnymi spotykanymi niekiedy elementami spółek osobowych, ale z absolutna dominacja elementów spółek kapitałowych, która to spółka była znana także ustawodawcy pod rządem przepisów kodeksu handlowego, a wiec w kodeksie handlowym z 1934roku istniały oczywiście regulacje poświęcone spółce z o.o. i rzeczą naturalna było ze ten typ spółki znajdzie się również w ksh i znalazł się.
- Prowadzone są obecnie prace, które wywołują wiele kontrowersji, wiele dyskusji i wiele wątpliwości co do możliwości stworzenia także modelu spółki z o.o. jako spółki bez kapitałowej ( ale prof. Nie będzie w to szerzej wchodził bo jakie będą losy projektów w tej chwili co do utworzenia spółki z o.o. bez kapitału to czas pokaże- raczej dominują stanowiska negatywne bądź wyjątkowo umiarkowanie optymistyczne aniżeli pewien aplauz dla tej koncepcji. Dlatego naszym zadaniem jest w tej chwili analizować te rozwiązania, które stanowią element obowiązującego porządku prawnego. - na co zwrócić uwagę w art. 151 - jak już przejdziemy do analizy przepisów wybranych- to to ze przyjęta została możliwość utworzenia spółki z o.o. w każdym celu prawnym dopuszczalnym , a nie tylko- jak to było dotychczas w kodeksie handlowym w celu gospodarczym - jest możliwość utworzenia spółki z o.o. w każdym celu prawnie dopuszczalnym - także w celu prowadzenia działalności charytatywnej - która jest oczywiście i słusznie prawnie dopuszczalna - i w tym celu może być zawiązana spółka. - z mocy konkretnego art. 38 czy 36 ustawy o KRS wynika ze ujawnianiu w rejestrze przedsiębiorców podlegają spółki z o.o ., z czego wynikają wątpliwości, gdzie, w jakim momencie rodzą się wątpliwość? Nie ma wątpliwości wówczas kiedy konkretna spółka z o.o. została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej i faktycznie tę działalność gospodarcza prowadzi, jest przedsiębiorcą i nie ma żadnych wątpliwości co do konieczności ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców

(…)

… nas - ze przy tych sformułowaniach - zwłaszcza ustawy o swobodzie działalności gospodarczej które status przedsiębiorczy wiążą z prowadzeniem faktycznie działalności gospodarczej - to wówczas nie cel zawiązania a faktyczna działalność mogłaby przesadzać o statusie przedsiębiorcy, a tym samym o dopuszczalności ujawnienia w rejestrze.
ale problem pojawia się wówczas kiedy zawiązana jest w innym celu aniżeli- prowadzenie działalności…
… spółek czyli dopuszcza ustawodawca ze w Polsce mogą funkcjonować oddziały spółek z o.o. zagranicznych a wiec mających siedzibę za granica. Zdaniem prof. Ujęcie tego w art. 155 tego uprawnienia jest pewnym superflu ustawowym, bo jeżeli sięgniemy do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to tam to uprawnienie do prowadzenia oddziałów zagranicznych spółek z o.o. na terenie Polski jest przewidziane…
… nieważności,
dlaczego - powództwo o stwierdzenie nieważności? Dlatego ze podstawa dla wytoczenia takiego powództwa są konkretne przepisy ksh z określeniem przesłanek.
Natomiast Ustalenie kojarzy się z art. 189 KPC z powództwem o ustalenie, które służy również stwierdzaniu nieważności czynności prawnych. Czy jeżeli chodzi o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, to czy kodeks spółek handlowych zawiera…
… poszerzył wobec członków zarządu zakaz konkurencji i obowiązek powstrzymania się o udziału w podejmowaniu działań konkurencyjnych dla spółki, w której sprawują funkcje członków zarządu
 art. 213 ksh -Wprowadzono obowiązkowe powołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w zależności od wysokości minimalnego kapitału zakładowego w odniesieniu do rady nadzorczej i komisji rewizyjnej jednocześnie gdy chodzi…
… nas - ze przy tych sformułowaniach - zwłaszcza ustawy o swobodzie działalności gospodarczej które status przedsiębiorczy wiążą z prowadzeniem faktycznie działalności gospodarczej - to wówczas nie cel zawiązania a faktyczna działalność mogłaby przesadzać o statusie przedsiębiorcy, a tym samym o dopuszczalności ujawnienia w rejestrze.
ale problem pojawia się wówczas kiedy zawiązana jest w innym celu aniżeli- prowadzenie działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz