Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-opracowanie - strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ To spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną. Uzyskuje osobowość prawną z momentem wpisu do rejestru sądowego. Z tego wynikają określone konsekwencje:
spółka z o.o. jako osoba prawna sama odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem,
wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (odpowiadają posiłkowo i subsydiarnie jedynie członkowie zarządu wg art.299, czyli wtedy tylko kiedy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna),
sp. z o.o. może być spółką jednoosobową
Cel utworzenia - utworzenie w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Może to być cel:
zarobkowy.
gospodarczy, niezarobkowy np. zaoszczędzenie kosztów,
niezarobkowe, niegospodarcze (non profit) Sp. z o.o. jako przedsiębiorca - jest przedsiębiorcą zarówno w rozumieniu przepisów KC i ustawy o swobodzie dział. gosp. jeśli będzie prowadziła działalność o charakterze zarobkowym. Spółka o charakterze niezarobkowym nie będzie miała statusu przedsiębiorcy w rozum. ustawy s.d.g. Może mieć status przedsiębiorcy w rozumieniu KC. Odnośnie spółki, nie mającej charakteru działalności gosp. - nie będzie miała statusu przedsiębiorcy ani w rozumieniu KC, ani ustawy s.d.g. Jednak zawsze taka spółka będzie rejestrowana w rejestrze przedsiębiorców jako przedsiębiorca (na gruncie ustawy o KRS-ie). Podmioty tworzące sp. z o.o. - osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne.
Sp. z o.o. jako spółki jednoosobowe - zgodnie z art.4 to taka spółka, w której wszystkie udziały przysługują jednemu wspólnikowi ( sensu stricto ). Sensu largo - spółka z jedynym wspólnikiem. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy częśc kapitału zakładowego przysługuje jedynemu wspólnikowi, a część udziałów przysługuje samej spółce. Art.200 jako zasadę wprowadza zakaz nabywania własnych udziałów. Od tej zasady są wyjątki, na mocy których spółka może nabyć w pewnych sytuacjach swoje udziały. Specyfika spółki jednoosobowej polega na tym, iż jest tylko jeden wspólnik, który wykonuje wszystkie uprawnienia, przysługujące zgromadzeniu wspólników. Ustawodawca w sposób szczególny uregulował kwestie związane ze składaniem oświadczeń woli przez takiego jedynego wspólnika - art.173. Zgodnie z tym przepisem przy czynnościach zwykłego zarządu wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. Reprezentacja w sp. jednoosobowych w organizacji - jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Ma prawo zgłosić spółkę tylko do rejestru sądowego. Nie może spółki reprezentować także wtedy gdy sam się powołał do zarządu, tym bardziej nie może być pełnomocnikiem. Natomiast spółkę jednoosobową w organizacji może reprezentować zarząd, jeżeli do zarządu wchodzą osoby, nie mające statusu jednoosobowego wspólnika. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz