Rrejestracja spółki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rrejestracja spółki-opracowanie - strona 1 Rrejestracja spółki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

rejestracja spółki - zgłoszenia spółki do rejestru dokonuje zarząd (wszyscy członkowie). Termin do rejestracji - 6 msc (termin szczególny w stosunku do przepisów ustawy o KRS, przewidująca 7-dniowy termin).
Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych formularzach. Załączniki: dowód opłaty sądowej (1.000zł za wpis, 500zł za ogłoszenie w Monitorze SiG)
umowę spółki,
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wpłaty na kapitał zakładowy zostały dokonane i zostały wniesione wkłady,
poświadczone notarialnie podpisy członków zarządu,
lista wspólników,
jeśli jest tylko jeden wspólnik to podanie tego,
zgłoszenie wspólnika który posiada pow. 1/10 kapitału zakładowego Wpis spółki do rejestru ma charakter konstytutywny , czyli od momentu wpisu powstanie sp. z o.o. jako osoba prawna. Wyjątek - zgodnie z ustawą s.d.g, sp. z o.o. w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru sądowego. Postępowanie sądu rejestrowego: badanie formalne wniosku (ustawa o KRS) - jeśli sąd stwierdza braki formalne we wniosku, bez wezwania zwraca wniosek,
badanie materialne wniosku art.165 - w razie stwierdzenia braku usuwalnego sąd wzywa wnioskodawców, wyznaczając stosowny termin pod rygorem ewentualnego oddalenia wniosku,
wpis spółki do rejestru,
Gdy spółka nie zostanie zgłoszona do rejestru w ciągu 6 msc lub gdy po upływie 6 msc wniosek spółki o rejestrację zostanie oddalony :
spółka nie dochodzi do skutku,
spółka powinna zwrócić wspólnikom wkłady, których dokonali na pokrycie kapitału zakładowego,
spółka powinna spłacić swoich wierzycieli,
jeśli nie jest możliwe dokonanie zwrotu wkładów lub spłacenie wierzycieli, konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego sp. z o.o. w organizacji - likwidacja w tym wypadku jest nadzorowana przez sąd rejestrowy, pomimo iż spółka nie została zgłoszona do rejestru. W spółkach jednoosobowych w organizacji, jednoosobowy wspólnik nie może reprezentować spółki w organizacji poza zgłoszeniem jej do rejestru (dot. to również sytuacji gdyby jednoosobowy wspólnik był członkiem zarządu).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz