Nominalizm - strona 6

Wykład o uniwersaliach

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

lecz ich treść, ich znaczenie. Jeszcze dalej w opozycji przeciw realizmowi pojęciowemu idzie nominalizm...

Główny zarys myśli - krytyka poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

), lecz nauką opartą na bezpośrednim poznaniu świata. Negując naturalizm i nominalizm fenomenologia głosi...

Wykład - filozofia a religia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

do nas poprzez zewnętrzne doświadczenie zmysłowe SPÓR O OSTATECZNY CHARAKTER- IDEAŁ POZNANIA: spór o nominalizm...

Początek historii socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1505

na interakcjach pomiędzy jednostkami, które tworzą samowystarczalną zbiorowość SOCJOLOGIZM NOMINALIZM (REALIZM...

Emfiteuza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

niedozwolonego) quasi ex contractu (jakby z umowy) quasi ex delicjo (jakby z czynu niedozwolonego) Nominalizm...