Nitryfikacja beztlenowa

note /search

Obieg węgla i azotu- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2450

utleniania związku organicznego to tlen. - procesy beztlenowe o odnoga metanowa o oddychanie beztlenowe...

Usuwanie azotu-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

amonowego, który dyfunduje do atmosfery.Najważniejszym mechanizmem usuwania azotu z są procesy: Nitryfikacja...