Wzory do oczyszczania biologicznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

USUWANIE WĘGLA; Związki organiczne; -podlegają utlenieniu (heterotrofy);-podlegają asymilacji i biomasie; -podlegają przemianą w inne substancje organiczne; -nie podlegają przemianą (są nierozkładalne)
a)reakcja bez nitryfikacji
C18H19O9N + 17,5O2 + H+- 18CO2 + 8H2O + NH4+; -b)reakcja z nitryfikacją
C18H19O9N + 19,5O2- 18CO2 +9H2O +NO3-+H+
Wpływ środowiska; -temperatura
-zawartość tlenu; -odczyn pH
; -substancje toksyczne - powodują hamowanie procesu; -azot i fosfor - powodują hamowanie procesu
OSAD CZYNNY:BILANS BIOMASY
(Q+Qr)X=(Q-Qw)Xe+(Qr+Qw)Xu
WIEK OSADU (teoretyczny czas przebywania biomasy w układzie)
OBCIĄŻENIE OSADU ŁADUNKIEM ZANIECZYSZCZEŃ;rx=So*Q/(V*X)
(g BZT5/g d),S-steż.zaniecz,X-Stez.biom
STOPIEŃ RECYRKULACJI OSADU
n=X/(Xu-X)*100%
PRZYROST OSADU CZYNNEGO
ΔX=Y(So-Se)Q-Kd*Xo*V=Yobs(So-Se)Q(g/d);Y-współ. przyrostu biomasy (g/g BZT5);Yobs - obserwowany współ. przyrostu biomasy (g/g BZT5);Kd- współ. autolizy (obumierania) (1/d)
Xo - zawartość zawiesin organicznych w osadzie (75%) (g/m3)
ZAPOTRZEBOWANIE NA TLEN
-na utlenianie zanieczyszczeń organicznych
OCorg = y1*(So-Se)*Q (kgO2/d)
-na utlenianie zw. azotowych
Qutl = (SON-SeN-NH4-Nsyn)*Q
Nsyn = Y*(So-Se)*FN FN- zawartość azotu ogólnego w suchej masie osadu (6-10%); -na oddychanie endogenne OCe = k1*Xo*V (kgO2/d)
k1 - współ. oddychania endogennego (0,1 g O2/ g d
PROCES ANAMOX
Warunki procesu: -NH4:NO2 = 1:1,32;
- pH 6,7-8,temp.20-43 C
- wydajność 0,7 - 2,6 kg N-NH4/m3 d
- powolny wzrost biomasy
Oczyszczanie w systemie Lemna
schemat technologiczny
(hydrobotaniczne oczyszczanie)
ścieki surowe- punkt zlewowy-
część mechaniczna- staw napowietrzany
-system napowietrzany- system nitryfikacji- system koagulacji
-staw Lemna- urządzenie kontrolno - pomiarowe- ścieki oczyszczone.
Parametry- czas zatrzymania 20 - 30 dni
- rzęsa;-warstwa tlenowa, nitryfikacja, rośliny pobierają zanieczyszczenia
- im głębiej tym mniej tlenu, denitryfikacja; -na dnie zachodzi mineralizacja beztlenowa
Na złożu poziomym dopływ ścieków jest ciągły, a na pionowym porcjowy
Złoża pionowe najczęściej są nitryfikacyjne. Zasady projektowania
Złoża poziome(przepływ powierzchniowy);- spadek do 0,5%
- głębokość do 30 m; - rowy serpentynowe
Przepływ podpowierzchniowy
- spadek 1 - 3 %;- głębokość 0,6 - 1,2 m


(…)

…, a na pionowym porcjowy
Złoża pionowe najczęściej są nitryfikacyjne. Zasady projektowania
Złoża poziome(przepływ powierzchniowy);- spadek do 0,5%
- głębokość do 30 m; - rowy serpentynowe
Przepływ podpowierzchniowy
- spadek 1 - 3 %;- głębokość 0,6 - 1,2 m
- obciążenie do 40 dm3/m2d;- minimalna powierzchnia 25 m2 (5m2 na 1M)
- sorpcja, filtracja, rozkład mikrobiologiczny ( utlenianie węgla i denitryfikacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz