Nieuczciwa konkurencja - strona 11

Kodeks zobowiązań i handlowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

w dochodzeniach roszczeń wierzycieli. Specjalne przepisy zapobiegać miały nieuczciwej konkurencji. Do kodeksu...

Unit 3 Tort law- słówka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Język angielski
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1778

popełnienie czynu niedozwolonego unfair competition- nieuczciwa konkurencja negligent tort- czyn niedozwolony...

Prawo zobowiązań i jego źródła

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

własności przemysłowej; ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; ustawa z dn...

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Gordon Anthony Layne
  • Prawo handlowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1799

. Mogą mu również przysługiwać roszczenia wynikające z przepisów o nieuczciwej konkurencji. ...