Polityka przemysłowa - funkcje i działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka przemysłowa - funkcje i działania - strona 1 Polityka przemysłowa - funkcje i działania - strona 2 Polityka przemysłowa - funkcje i działania - strona 3

Fragment notatki:


Polityka przemysłowa Polityka przemysłowa - działalność interwencyjna państwa, prowadzona w stosunku do przemysłu, polegająca na modyfikacji alokacji dokonywanej przez rynek
Gdy z dużą siłą ujawniają się niedoskonałości procesów rynkowych (podmioty gospodarcze nie są zdolne do osiągnięcia potencjalnej wydajności) wówczas polityka przemysłowa oddziałuje na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.
Rodzaje polityki przemysłowej: - aktywny, - ochronny, - defensywny. Działania aktywne : - pobudzanie zmian strukturalnych w przemyśle, - pobudzanie innowacyjności, - podnoszenie efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych Działania ochronne : - utrzymanie poziomu zatrudnienia w schyłkowych gałęziach przemysłu; - zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju przez utrzymanie zdolności produkcyjnych; Działania defensywne : -utrzymanie gałęzi ważnych ze względu na sieć powiązań kooperacyjnych z innymi rodzajami przemysłu, wspieranie dyfuzji postępu technologicznego, - ograniczenie monopolistycznego zachowania konkurencji Kryteria ingerencji w kształtowanie struktury przemysłu: gałęzie osiągające dużą wartość dodaną na jednego zatrudnionego;
gałęzie będące podporą rozwoju innych gałęzi przemysłu;
gałęzie o potencjalnych rezerwach;
gałęzie wymagające osłony,
gałęzie przemysłu wysokiej technologii.
Instrumenty polityki przemysłowej :
Ulgi podatkowe,
Subwencje,
Kredyty,
Pożyczki,
Gwarancje,
Przyspieszona amortyzacja,
Cła,
Kontyngenty,
Standaryzacja. Typy oddziaływania polityki przemysłowej :
Bodźcowe,
Regulacyjne,
Bezpośrednie. Oddziaływanie bodźcowe: Poprzez subsydia oddziałujące na ceny np.:
ulgi podatkowe, ulgi celne, dostęp do tanich kredytów, zakupy od władz po cenach niższych niż rynkowe,
zakupy od władz po cenach wyższych niż rynkowe
Oddziaływanie regulacyjne - nakładanie na podmioty gospodarcze pewnych ograniczeń:
Regulacja powinna pomagać w zmniejszeniu bezpośrednich kosztów produkcji;
Obniżać bariery rozwoju przedsiębiorczości (np.. Zmniejszając zakres formalności wymaganych przy tworzeniu przedsiębiorstw, liberalizując warunki zwalniania zatrudnionych;
Zmniejszenie zniekształcenia systemu cen, które powodują nieefektywna alokację zasobów, a wynikają np. z nadużywania przez niektórych producentów Oddziaływanie bezpośrednie: Władze państwowe przyjmują rolę klienta i rolę właściciela;


(…)

…, społecznych i politycznych.
Cechy dobrej polityki przemysłowej dla Polski:
Zmierzanie w kierunku wzmocnienia sił rynkowych i wzrostu konkurencyjności przemysłu, w tym głównie poprzez popieranie postępu technologicznego i podnoszenie kwalifikacji;
Usprawnianie funkcjonowania rynków czynników produkcji przez budowanie warunków zapewniających wzrost mobilności kapitału i pracy nie tylko w przekroju gałęziowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz