Nieruchomość rolna - strona 29

Prawo finansowe - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

budżetu gminy są: 1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych...

Prawo finansowe

 • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4228

Wprowadzono termin gospodarki finansów publicznych. Pojawia się również definicja jednostki budżetowej i sposób ich finansowania, tworzenia. Wprowadzono w notatce prawo finansów publicznych termin zakładu budżetowego i funduszy celowych. Omówiono metody gospodarki finansowej jednostek organizacyjny...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

) w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, c) Agencji Nieruchomości Rolnych, d) w zarządzie...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

Dziennik Ustaw Nr 263  —  15395  —  Poz. 1572   Na podstawie art.  19 ust.  1  pkt  11 ustawy z  dnia  17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co na- stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa standardy techniczne:...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

, macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej w rozumieniu...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

lokalnych, takich jak: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn...