Nieruchomość rolna - strona 23

Zabezpieczenia kredytu

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

zgodnie z jej przeznaczeniem np. inwentarz żywy i martwy w nieruchomości rolnej, urządzenie do prowadzenia...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

jak i zleconych Źródłami dochodów własnych gminy są w szczególności : wpływy z podatków ( od nieruchomości...

Powtórzenie do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2247

, PIT, CIT, akcyza, podatek od gier (zakładów wzajemnych) Podatki lokalne - od nieruchomości, rolne...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Nieruchomości Rolnych skorzystała, w zakresie użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa...

Polityka gospodarcza - notatki

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • dr Marta Gębska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3304

% -Gminy z : PIT 39,34%, CIT 6,71% + od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportu, od działalności...