Niecka Nidziańska rzeźba terenu

NIECKA NIDZIAŃSKA

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4739

siarczkowe. Na terenie Niecki Nidziańskiej występuje Szaniecki Park Krajobrazowy. Położony jest na terenie...

Wyżyna Małopolska - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 9107

geologicznej i rzeźby terenu. Składa się z wyniesień i obniżeń zbudowanych ze skał kredowych, jurajskich...

Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2219

(niecka mazowiecka, łódzka, perybałtycka) Wody subartezyjskie- poniżej powierzchni terenu Głębinowe...

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2604

skał oraz organizmów żywych pod wpływem klimatu, wód i rzeźby terenu Gleby strefowe- wpływ czynników...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

zrównań wyst. w Niecce Nidziańskiej, na Wyżynie Śląskiej, na Wyżynie Lubelskiej, w G. Świętokrzyskich...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

w niecce nidziańskiej, część krakowska Jury ciekawa, lelowska wyspa lessowa - formy krasu zakrytego...