Wykład 4 z geografii fizycznej Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4 z geografii fizycznej Polski - strona 1 Wykład 4 z geografii fizycznej Polski - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD IV TRZECIORZĘD Czynniki kształtujące rzeźbę w III-rzędzie:
- ruchy tektoniczne w Sudetach, trzy typy form: masywy, kotliny, zrównania górskie i podgórskie
- odporność skał podłoża; im bardziej odporne, tym lepiej zachowana rzeźba w III-rzędzie
-intruzja rzeźby
- odgrzebywanie starszych rysów rzeźby spod utworów młodszych.
- styl tektoniczny: rzeźba krawędziowa, zrębowa
- czynnik klimatyczny (na początku bardzo gorąco, wilgotno, subtropikalnie, zmiany wilgotności w ciągu trzeciorzędu, młodszy trzeciorzęd, zwłaszcza pliocen kończy się zimniej (umirkowanie ciepły). Paleocen, eocen - wilgotno i gorąco, średno 20 stopni dla paleocenu, średnia 22 dla eocenu, 1480 mm i 1800 mm. Charakterystyczna roślinność leśna, charakterystyczna dla lasów podzwrotnikowych. Bardzo intensywna erozja chemiczna ( głębokie odwapnienie opoki kredowej, bardzo intensywny rozwój procesów krasowych)
- w Sudetach + przedgórze i w g. Świętokrzyskich powstają pokrywy kaolinowe i laterytowe
- produkty wietrzenia - trudno odróżnić starsze od młodszych.
- wytworzyła się geologiczna powierzchnia zrównań, na różnych wysokościach, widoczna w Sudetach i w pasie wyżyn:
Równia pod Śnieżką (1300 -1400)
G. Kaczawskie, Kamienne, Wałbrzyskie (800)
G. Bystrzyckie (800-1000)
G. Stołowe (890-920)
G. Bardzkie (750)
Te powierzchnie są problematyczne, gdyż brakuje na nich zwietrzelin starotrzeciorzędowych, bo został one wyprzątnięte w czasie  oligocenie. Część Śląsko-Krakowska:
     (370-390) (390-460) tu dominującą formą są kuesty(triasowa - Ząbkowice, górnojurajska- Zawiercie, górnokredowa- Kielce) i formy krasowe (skałki w formie mogotów)
Wyż. Miechowska (320)
Niecka Nidziańska - forma kopalna tej powierzchni, bo teren był niżej położony i później został zasypany utworami młodszymi.
Góry Świętokrzyskie (360-400)
Wyżyna Lubelska - najstarsza powierzchnia zrównania występująca jako forma kopalna,  dobrze zachowana pod utworami młodszymi.
- kierunki odpływu wód: w kierunku N - Morze Północne, w kierunku S - Morze Tetydy.
- istniała wyspa tatrzańska
- Sudety w  środkowym oligocenie dźwigane wzdłuż uskoków równoległych i prostopadłych do SUB (Karkonosze, Kaczawy, Izery, Masyw Śnieżnika- wysoko podniesione)
- również Przedgórze Sudeckie zostało wydźwignięte w środkowym oligocenie.
- kolejna powierzchnia zrównania wystąpiła na około 600-800 m. i względem tego liczymy wyniesienie. Przedgórze Sudeckie, znacznie mniejsze rzędu 50 - 100 m. - po raz ostatni ruszone ze swego położenia, późniejsze ruchy nie ruszyły go.


(…)

… - 100 m. - po raz ostatni ruszone ze swego położenia, późniejsze ruchy nie ruszyły go.
- znaczne przemodelowanie sieci rzecznej (druga ważna konsekwencja) - problemem jest, czy dno rou górnej Nysy zostało zrzucone, czy nie przemieściło się, a tylko dziedziczne tereny zostały wypiętrzone.
- po ruchach górotwórczych występuje wulkanizm powierzchniowy, który przyjmuje formy: neków (G. Św. Anny - żyła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz