Nawóz naturalny - strona 2

Wykład - rodzaje gleb

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Joanna Komorek
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

metod ekologicznej produkcji rolnej -stosowanie nawozów naturalnych. c.) Rekultywacja: -zespół zabiegów...

Rozbicie dzielnicowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

pól nawozem naturalnym. Było to mo liwe dzięki rozwojowi hodowli (zwiększenie ilości zwierząt...

Fitoremediacja - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

oraz wyniszczenie wrażliwych tlenowych org. Zubożała gleba wymaga nawożenia nawozami naturalnymi lub sztucznymi...

Biopaliwo - opis i podział

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Patrycja Ruszczyk
  • Chemia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

takie materiały jak nawozy naturalne (np: gnojowica, obornik), odpady rolne poprodukcyjne (np: odpady zbożowe...