Składniki chemiczne wód podziemnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składniki chemiczne wód podziemnych - strona 1 Składniki chemiczne wód podziemnych - strona 2 Składniki chemiczne wód podziemnych - strona 3

Fragment notatki:

SKŁADNIKI  CHEMICZNE  WÓD  PODZIEMNYCH GAZY - występują w  formie rozpuszczonej i łatwo wydzielają się z wody wraz ze zmianą  warunków fizyczno - chemicznych. Rozpuszczalność gazów w cieczach zależy od ciśnienia gazu i  temperatury wody. Są to: O2 , CO2 , H2S i CH4 JONY -  występują w formie roztworów rzeczywistych soli i kwasów a ich główna masa powstaje  w wyniku rozpuszczania minerałów i skał. Są to: Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cl, HCO3 , SO4 SUBSTANCJE  KOLOIDALNE - tworzą nietrwałe roztwory koloidalne i łatwo wydzielają się po  koagulacji w postaci osadu. Należą do nich związki żelaza, glinu i krzemu. DWUTLENEK WĘGLA  - spośród wszystkich gazów występuje w wodach podziemnych  najczęściej, gdyż jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i bardzo popularny w przyrodzie; jest to gaz  bezbarwny, o słabym zapachu; zwiększa rozpuszczalność minerałów: np. kalcytu CaCO3 + H2O + CO2 - Ca (HCO3)2 - Ca2+ + 2HCO3- Dwutlenek węgla w wodach podziemnych: - CO2 związany - w węglanach lub dwuwęglanach - CO2 swobodny (wolny): bierny - zrównoważony wodorowęglanami i              agresywny - niezrównoważony, w większej ilości (powoduje on agresywność wody do betonu i stali a co za tym idzie korozję) Pochodzenie CO2 w wodach podziemnych: - w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych; a w atmosferze w wyniku reakcji biologicznych,  zanieczyszczeń antropogenicznych, rozkładu substancji organicznych i ich utleniania, w wyniku  procesów wulkanicznych - wody na dużych głębokościach zawierają dużo CO2 pochodzącego z procesów wulkanicznych, a  tym samym maja dużą zdolność do jego rozpuszczania, dlatego mamy wody juwenilne przesycone  nim zwane szczawami TLEN  - występuje jedynie w płytkich wodach podziemnych, gdyż jego źródłem jest powietrze  atmosferyczne; jego rozpuszczalność jest mała a im niższa temperatura tym jego rozpuszczalność w  wodzie lepsza  - doprowadzany do wód podziemnych przez infiltrację opadów - tlen występuje do pewnej głębokości w strefie saturacji zwanej granicą tlenową - tlen utleniając oczyszcza wodę ze związków pochodzących z rozkładającej się materii  organicznej, z drugiej strony duża ilość tlenu powoduje rdzewienie stalowych i żeliwnych  przewodów. METAN  - lekki, bezbarwny, bezwonny, palny i tworzący w powietrzu mieszaninę wybuchową; w  wodzie rozpuszcza się słabo - pochodzić może w wodach płytkich z rozkładu substancji organicznych, w wodach kopalnianych  powstał na skutek reakcji biochemicznych związanych z powstawaniem złóż węgla, też w wodach  podziemnych towarzyszącym złożom ropy naftowej - etan, propan, butan są również wskaźnikiem występowania złóż

(…)

… ( biotyt,
Fe2+ augit, amfibole, piryt, syderyt, limonit) 0,02 – 5 0,2 0,2
- rozkład substancji organicznej
- procesy mikrobiologiczne
- rozpuszczanie minerałów
Mn2+ - rozkład substancji organicznej 0,01 – 0,4 0,05 0,05
- procesy mikrobiologiczne
NH4+ - rozkład substancji organicznej 0 – 0,8 0,5 0,5
- procesy mikrobiologiczne
- zanieczyszczenia
NO3- 0–1 50 50
NO2- 0 – 0,01 0,1 0,5
Na obszarach intensywnie…

0,5 – 10
-
12
2 – 60
250
250
5 – 60
250
250
HCO3-
- wraz ze wzrostem głębokości rośnie
jego stężenie
rozpuszczanie minerałów i skał
węglanowych oraz krzemianów i
glinokrzemianów
- towarzyszy najczęściej jonom Ca2+,
Mg2+, Fe2+, Mn2+ rzadziej Na+ i K+
- ze wzrostem głębokości maleje jego
stężenie początkowo na korzyść SO42a głębiej Cl- rozpuszczanie minerałów ( biotyt,
augit, amfibole, piryt, syderyt, limonit)
- rozkład substancji organicznej
- procesy mikrobiologiczne
- rozpuszczanie minerałów
- rozkład substancji organicznej
- procesy mikrobiologiczne
-
-
-
0,02 – 5
0,2
0,2
0,01 – 0,4
0,05
0,05
0 – 0,8
0,5
0,5
NO3-
0–1
50
50
NO2-
0 – 0,01
0,1
0,5
Fe2+
Mn2+
NH4+
- rozkład substancji organicznej
- procesy mikrobiologiczne
- zanieczyszczenia
Na obszarach intensywnie zagospodarowany przez człowieka…
…, twardość, utlenialność, przewodność
elektrolityczna
- Podwyższone stężenia chlorków, siarczanów, sodu, potasu, wapnia, magnezu,
związków azotu, fluorków, metali ciężkich i substancji organicznej
- Występowanie substancji specyficznych (ropopochodnych, fenoli, pestycydów)
- Mozaikowa zmienność składników i zmienność w czasie chemizmu wód
- Wielojonowość płytko występujących wód
Innym ważnym problemem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz