Hydrogeochemia i składniki chemiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrogeochemia i składniki chemiczne - strona 1 Hydrogeochemia i składniki chemiczne - strona 2 Hydrogeochemia i składniki chemiczne - strona 3

Fragment notatki:

HYDROGEOCHEMIA -  nauka zajmująca się składem chemicznym wód podziemnych, jego  pochodzeniem oraz możliwościami wykorzystania wód.   Znaczenie hydrogeochemii polega   na rozpoznawaniu krążenia substancji w wodach naturalnych,  rozpoznawaniu istoty procesów i zjawisk zachodzących w wodach  podziemnych i środowisku ich  występowania.   Ogromne   znaczenie   dla   człowieka   ma   jakość   wód   podziemnych   używanych  powszechnie   do   picia,   celów   gospodarczych   i   przemysłowych.   Stąd   ważne   znaczenie  hydrogeochemii w badaniach chemizmu i jakości wód podziemnych w aspekcie wzrastającej ich  eksploatacji   oraz   zanieczyszczenia   a   także   ochrony   ich   zasobów.     Głównym   zadaniem   jest   tu  prognoza zmian reżimu hydrogeochemicznego w czasie związana z eksploatacją. Składniki chemiczne  wód podziemnych występują w trzech głównych postaciach: ♦ Gazy – występują w formie rozpuszczonej i łatwo wydzielają się wraz ze zmianą warunków  fizyczno – chemicznych ( tlen, dwutlenek węgla, siarkowodór, metan ) ♦ Jony   –   występują   w   formie   roztworów   soli   i   kwasów,   główna   ich   masa   pochodzi   z  rozpuszczania minerałów i skał ( wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, wodorowęglany,  chlorki, siarczany, związki azotowe ) ♦ Substancje koloidalne – tworzące nietrwałe roztwory koloidalne, wydzielające się po koagulacji  w postaci żelu ( związki żelaza, glinu, krzemu). Skład chemiczny wód podziemnych oraz ich właściwości fizyczno – chemiczne zależą od: ♦ genezy wody ( pochodzenia) ♦ litologii skał kontaktujących się z wodą  ♦ czasu kontaktu wody ze skałami i wielkości powierzchni ich styku    ♦ długości drogi wód w środowisku skalnym ♦ prędkości przepływu wody ♦ temperatury i lepkości wody ♦ głębokości występowania wody ♦ związku wód podziemnych z powierzchnią terenu i wodami powierzchniowymi ♦ klimatu ♦ wpływu czynników antropogenicznych. Skład chemiczny i właściwości fizyczno – chemiczne wód podziemnych formowane są w wyniku  działania różnorodnych procesów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych oraz procesów  łączonych, wśród których największe znaczenie odgrywają: ♦ rozpuszczanie minerałów i skał będących w kontakcie z wodą, procesy wymiany jonowej,  desorpcji,   utleniania   i   redukcji,   przemiany   promieniotwórcze   –   dostarczają:   wapń,   magnez,  wodorowęglany, sód, potas, chlorki, siarczany, żelazo i mangan ♦ mieszanie się wód różnego typu

(…)

… i wychwytywaniu przez rośliny. Również azot w
formie amonowej łatwo ulega sorpcji i zatrzymywany jest przez minerały ilaste, natomiast w formie
azotanowej jest intensywnie wymywany i wynoszony przez wody. Łatwo wymywane są także:
chlorki, bromki i siarczany; średnią podatność mają wapń, sód, magnez, fluor, cynk i stront a
bardzo ograniczone jest wymywanie metali ciężkich i krzemionki. Natomiast jeśli chodzi o fluorki
– łatwo migrują one w miękkich, alkalicznych wodach typu wodorowęglanowo – sodowego, zaś w
wodach twardych ( zawierających dużo wapnia ) ich migracja jest ograniczona. Tym właśnie
tłumaczy się obecność fluorków w wodach podziemnych na Żuławach. Ta rozległa anomalia
fluorkowa (stężenia dochodzące do ponad 5 mgF/dm3 ) występuje w wodach piętra kredowego, ale
tylko typu wodorowęglanowo – sodowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz