Fitoremediacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Fitoremediacja - omówienie - strona 1  Fitoremediacja - omówienie - strona 2  Fitoremediacja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

FITOREMEDIACJA
Zanieczyszczenie środowiska:
Negatywne oddziaływanie czł na środowisko- odzwierciedlenie we wszystkich jego elementach. Degradacji uległy abiotyczne elementy, organizmy i zależności między jednymi a drugimi. Zmiany dotyczą całej biosfery, mają odzwierciedlenie w globalnych zmianach ekosystemu.
Zanieczyszczenie, likwidacja ekosystemów, przekształcenie naturalnego środowiska bez możliwości samoodnowienia→ narastające negatywne zjawiska.
Problemy społeczeństwa przemysłowego: ograniczenie surowców, zwłaszcza energetycznych.
Lista zagrożeń:
Wzrost zawartości CO2 w atm→ efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne: powodzie, tajfuny, susze, stepowanie, erozja gleb
Uszczuplenie warstwy ozonowej→ zwiększenie intensywności promieniowania UV→ osłabienie odporności org na zakażenia chorobami wirusowymi, występowania chorób nowotworowych
Zanieczyszczenie oceanów→ opóźnianie lub brak deszczów monsunowych w strefie międzyzwrotnikowej
Wyrąb lasów tropikalnych→ zmiany klimatyczne i ekologiczne Pogorszenie jakości wód gruntowych, zmniejszenie zasobów wody pitnej
Akumulacja szkodliwych subst chem w organizmach zw i ludzkich
Zanieczyszczenie- ilość substancji, która przekracza dopuszczalne dla niej przepisami normy stężenia.
Metale ciężkie:
Na skutek postępującego uprzemysłowienia wzrosło stęż niezbędnych życia mikroelementów (miedź, cynk, nikiel, chrom) oraz innych pierwiastków (ołów, kadm, arsen, rtęć)→ zagrożenie dla równowagi środowiska, zatrucia. Pierwiastki te są gł deponowane w glebie→ brak jej gospodarczego wykorzystania.
Z gleby Me cięż wędrują do pozostałych elementów środowiska: wód, powietrza, org żywych, gdzie podlegają kumulacji i włączają się do łańcucha pokarmowego.
Szkodliwe działanie na poszczególne elem ekosystemu jest zależne od stęż, rodzaju pierwiastka, drogi wniknięcia. Dla czł groźne są: kadm, rtęć, ołów
Dla roś: miedź, nikiel, cynk
Wysokie stęż Me cięż (Cd, Cr, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn)- w glebach zanieczyszcz przemysłowo: transport, wyciek ropy.
Akumulują się w org, krążą w łańc pokarmowym, w dużych stęż pozostają w elem abiotycznych środowiska jako osad.
Substancje ropopochodne- naturalnie występujące subst chem używane do wielu celów: napędzanie pojazdów, ogrzewanie.
Gazy, nieprzerobione oleje, asfalt, smoły- mieszanina węglowodorów złożonych w różnych proporcjach z:
Alkanów (metan, etan, propan)
Subst aromatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen)
Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

(…)

… korzeniowa- wykorzystuje zdolność korzeni do wytrącania lub absorbowania subst toksycznych. Przydatna przy oczyszcz wody z Me. Na terenach skażonych strontem- hydroponiczne kultury słonecznika. 4. Fitowolatilizacja- uwalnianie przez aparaty szparkowe lotnych zw chem pobranych z podłoża przez roś (cykl przemian prowadzący do odparowania zanieczyszcz z gleby przy udziale roś).
Fitowolatyzacja:
TCE przez topolę
MTBE przez eukaliptus
Selen przez gorczyce i żółtą topolę
Po uwolnieniu w formie gazowej zw te mogą ulec w atm degradacji przez rodniki hydroksylowe lub pozostać jako zanieczyszcz powietrza. 5. Odparowanie= transpiracja- rezultat połączonych efektów odparowywania wody przez roś na powierzchni ich liści oraz parowania wody przez aparaty szparkowe. Ewapotranspiracja sama nie degraduje zanieczyszcz…
…)
Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (naftalen, fenantalen, benzopiren, antracen)
Zagrożenie stanowią też zanieczyszczenia biotyczne- eutrofizacja wód. Są wynikiem niedostatecznego pozbywania się ze środowiska nieczystości org lub produktu ich rozpadu, a także zbyt intensywnego nawożenia gleb.
Eutrofizacja prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej, ekspansywnego wzrostu roślinności wodnej oraz zbyt…
… nigra):
Redukuje zawartość zw azotowych w wodzie podziemnej
Rozkłada zw azotowe zawarte w herbicydach z zanieczyszczonych gleb
Wykorzystywana do fitowolatyzacji TCE (trójchloroetylen)
Niektóre roś trawiaste współdziałając z bakteriami rozkładają kw benzoesowe oraz ich pochodne powstające podczas rozkładu PCB (polichlorowanych bifenyli) i chloropochodnych herbicydów.
.Systemy stawów/ terenów zalewowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz