Nauka o organizacji cel - strona 54

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Edward Dolny
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

społeczna w różnych wizjach ładu społeczno – gospodarczego  Cel, zakres i środki działania polityki...

Organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

oraz przekształcanie go w wiedzę dostępną całej organizacji i istotna z punktu widzenia jej zasadniczego celu...

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

do zmaksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i pomocy w osiągnięciu celów, do których ta osoba dąży. Cel...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

prawne (ustanowione specjalnie wymagania dla utworzenia niektórych organizacji np. sp. z o.o.). c) cel...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2219

, jaki chce się osiągnąć.    2. Zbadanie środków i warunków, jakich należy użyć, by osiągnąć cel.    3...

Zarządzanie procesowe - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 9919

: mogą być odniesione do organizacji jako całości lub do różnych dziedzin działalności ich cel to realizacja potrzeb...

Podstawy zarządzania - organizacja.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2989

działania: • Skuteczność - działanie jest skuteczne, jeśli prowadzi do skutku zamierzonego jako cel...