podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 3 - strona 1 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 3 - strona 2 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 3 - strona 3

Fragment notatki:


P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 7.11.2012r. CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO (LE CHATELIER) I Etap ustalania celu - postawienie jednego celu, który powinien być: * jasny - łatwość rozumienia * ścisły - bliżej określony * osiągalny - realny, zasługujący na podejmowanie decyzji * pożyteczny - uzasadniający ponoszenie koniecznych nakładów do jego osiągnięcia * etyczny - usprawiedliwiający ponoszenie nakładu sił i środków. II Etap analizy - zbadanie wszystkich środków i warunków działania zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu * stosowanie metod naukowych * posiłkowanie się środkami metod naukowych * wyjaśnienie zjawiska * rozpoznanie zjawiska (obserwacja, chronometr) * wnioskowanie. III Etap przygotowania - przygotowanie wszystkich środków działania uznanych za niezbędne * sporządzenie planu * wynalezienie środków * przygotowanie środków * stworzenie warunków * budowa mechanizmu działania organizmu. IV Etap realizacji - wykonanie zamierzonego działania stosownie do powziętego celu * wykonywanie działania według planu * praca we właściwym czasie (nakład w czasie jest jednym z istotnych cech dobrego planu i właściwego wykonania) * praca na właściwie przygotowanym stanowisku roboczym (dobry plan przewiduje przebieg działania w sposób sprawny) * stosowanie właściwych sił - ich użycie do właściwych celów jest czynnikiem sprawności * stosowanie właściwych środków - użycie tego, co przewidywał plan. V Etap kontroli - kontrola osiągniętych wyników i wyciąganie wniosków Kontrola powinna być: * zorganizowana, wykluczająca przypadkowość z prawidłowego działania * uzasadniona z charakterem pracy * nieustanna, obejmująca wszystkie etapy pracy * dostatecznie dokładna * opłacalna, koszt kontroli nie może zniweczyć skuteczności samego przedsięwzięcia. Prawo harmonii: 1. Harmonijny dobór elementów. 2. Harmonizacja ich w działaniu. 3. Harmonia duchowa. Prakseologia (nauka o sprawnym działaniu) Tadeusz Kotarbiński należy do grona najwybitniejszych i najbardziej znanych filozofów polskich. Główne dzieło Kotarbińskiego nosi tytuł: "Traktat o dobrej robocie" w której wykłada główne zasady prakseologii. Prakseologia jest nauką o sprawnym działaniu. Prakseologia jest jedną z dziedzin w metodologii nauk. Kotarbiński na porządku dzieła poddaje analizie dotychczasowe definicje prakseologii. Prakseologią określa się jako naukę o sprawnym działaniu w odniesieniu do wszystkich form aktywności polegających na świadomej realizacji założonych celów. Prakseologia bada również postulaty i ogólne zasady sprawnego działania pod kątem ich skuteczności.
DIAGRAM ISHIKAVY ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz