Nauka o organizacji cel - strona 434

Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6482

słusznej metody zarządzania. Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji. Cele...

Rozwój

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5047

i właściciela w jeden osobie, który sam formułuje cele organizacji, ustala zasady jej funkcjonowania, osobiście...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4438

cele organizacji. Dokonuje się jej sumując ilość szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron...

Metoda decyzyjna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

współpodejmujące decyzje) Cele Kryteria wyboru Sposoby wyboru Skutki PRZYCZYNY DECYZJI Miejsce zaistnienia danej...

Logistyka zaopatrzenia - wykład 7

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1869

w środki produkcji. Cel: najkorzystniejszy zakup towaru. Proces zaopatrzenia współpracujący w całym...

Benchmarking-istota problemu

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1603

i sprzedaż. 2. Cele benchmarkingu. Celem benchmarkingu jest zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez...

Socjologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia polityki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2954

przede wszystkim w przestrzeni ekonomicznej - zborowość społeczna składająca się z osób o podobnych przekonaniach i celach...

Digesta Iustiniani - Pandekty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

(wykonywał jurysdykcje na targowiskach Edykty namiestników prowincjonalnych Cel prawa pretorskiego - wspierać...

Planowanie działalności

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1001

(zdanie niższych szczebli jest brane pod uwagę, ale główny cel narzucany jest z centrali) Pięć typów...

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

wykładni jako swój cel obierają zapewnienie maksymalnej stałości prawa, pewności prawnej i obliczalności...