Rozwój

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5278
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój - strona 1 Rozwój - strona 2 Rozwój - strona 3

Fragment notatki:


Model rozwoju małych i średnich firm N.C. Churchill oraz V.L. Lewis dzięki swoim badaniom na 83 przypadkach, stwierdzili iż każda firma znajduje się na jednym z pięciu przedstawionych przez nich etapów rozwoju: powstania, przetrwania, sukcesu, wzrostu oraz dojrzałości. Etap
Nazwa
Liczba
%
I
II
III
IV
V
Powstanie
Przetrwanie
Sukces
- ekspansja
- nieangażowanie się
Wzrost
Dojrzałość
Brak danych
0
17
15
34
10
7
0
20,5
18,1
41,0
12,0
8,4
Razem
83
100,0
Źródłó: N.C Churchil, V.L. Lewis, The Five Stages of Smal Business Growth, „Harvard Business Review” 1883, May-June, s. 30-50. Faza I - Powstanie W fazie pierwszej organizacja jest małym i prostym systemem, zarządzanym prez jednego człowieka, najczęściej zarządzającego i właściciela w jeden osobie, który sam formułuje cele organizacji, ustala zasady jej funkcjonowania, osobiście kontroluje i ocenia pracowników według własnych kryteriów. Kontrola finansowa organizacji opiera się na prostym rachunku bilansowym. Strategia firmy jest prosta, polega na wykorzystaniu pojawiających się przed firmą szans. Głównym jej celem jest zaistnienie na rynku. Często pojawiające się pytania: * Czy będziemy mieć wystarczającą liczbę klientów i czy możemy dostarczyć produktów w wystarczającej ilości, tak aby nasza firma zaistniała na rynku? * Czy możliwy będzie rozwój firmy od „obsługi jednego kluczowego klienta” do znacznie większej liczby odbiorców? * Czy możemy rozwinąć sprzedaż zaczynając od poziomu procesu pilotażowej produkcji do znacznie szerszego asortymentu? * Czy dysponujemy wystarczająco dużą gotówką, aby pokryć znaczne zapotrzebowanie na nią w fazie powstania?
Faza II - Przetrwanie W fazie przetrwania firma nadal jest prostym systemem o ograniczonej liczbie pracowników nadzorowanych przez kierownika - właściciela. Pracownicy wykonują jedynie polecenia i zadania określone przez właściciela; nie ma mowy o podejmowaniu przez nich niezależnych decyzji. Rozwój ystemu jest minimalny. Planowanie w najlepszym przypadku jest przewidywaniem przepływów pieniężnych, co decyduje o płynności przedsiębiorstwa, które jest zawsze zdolne do regulowania wierzytelności. Strategia firmy wiąże się z walką o przetrwanie, a więc dotyczy szybkiego „chwytania” i wykorzystywania pojawiających się szans. Bardzo często zdarza się, że małe organizacje nie są w stanie uzyskać środków na rzeczywisty rozwój, stąd ich żywot bywa bardzo krótki. Niektóre firmy na tym etapie osiągają określoną żywotność, by ostatecznie zostać sprzedanymi.


(…)

… strategiczne i operacyjne, zarządzanie przez cele, metody optymalizacji decyzji. W fazie tej następuje najczęściej różnicowanie sięprofilu produkcji, wchodzenie na nowe rynki. W firmie pogłębia się proces decentralizacji, bazuje się na doświadczeniu menedżerów, doradców, ekspertów i analityków, następuje również selekcja pracowników. Główne zainteresowanie skupione jest na kierunkach rozwoju, na kontroli przychodów finansowych oraz na prawidłowym reinwestowaniu zysków. Firma osiąga odpowiednią wielkość i wiarygodność finansową. Jedyne niebezpieczeństwo zagrażające na tym etapie to utrata ducha przedsiębiorczości i zagrożenia wywołane skostnieniem w wyniku braku innowacyjności oraz z powodu unikania ryzyka. Zadowolenie z dotychczas osiągniętych celów i nieumiejętność przystosowania się do nowych warunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz