Socjologia polityki - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia polityki - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: państwo i instytucje polityczne, przedmiot socjologii polityki, skale porządkujące.


AD.1.Socjologia polityki - to subdyscyplina socjologii, a zarazem jedna z nauk pomocniczych politologii. Zajmuje się badaniem władzy oraz relacji zachodzących między społeczeństwem a polityką.
Soc. Polityki ukazuje istotne aspekty władzy, które nie leżą w polu zainteresowań innych nauk politycznych. W szczególności dotyczy to analizy procesów politycznych z pozycji ich percepcji i odzwierciedlenia w świadomości oraz zachowań ludzi.
Od politologii socjologię polityki różni odmienny punkt widzenia danej problematyki, zadają odmienne pytania i wykorzystuje odmienne perspektywy teoretyczne.
PRZYKŁAD - Państwo i instytucje polityczne:
POLITOLOGIA - koncentruje się na lepiej dostrzegalnych aspektach sceny politycznej, na poszczególnych aspektach władzy.
SOCJOLOGIA POLITYKI - uwypukla powiązania i interakcje występujące między społeczeństwem a państwem.
Socjologia polityki - zajmuje się rozdziałem i wykorzystaniem władzy w społeczeństwie
Politologia wychodzi od państwa i bada jak wpływa ono na społeczeństwo.
Socjologia polityki wychodzi od społeczeństwa i bada jak wpływa ono na państwo.
Soc.polityki - próbuje określić pole do swoich badań nadając zjawisku polityki szerokie znaczenie. Uważają, że nie można ograniczać sfery polityki tylko do ortodoksyjnych zachowań politycznych na. Głosowania.
PRZEDMIOT SOCJOLOGII POLITYKI - zajmuje się problematyką polityczną, a więc tym fragmentem życia zbiorowego, które mniej lub bardziej ściśle wiąże się ze sferą panowania. Rdzeniem tej sfery jest problem władzy, jej dystrybucji, prawomocności, funkcjonowania itp.
Przedmiotem zainteresowania soc. Polityki są aspekty które odnoszą się do władzy takie jak - instytucje, aktorzy, relacje, zjawiska, postawy, zachowania, wierzenia, regulacje itd.
Przedmiot soc. Polityki:
Zachowania wyborcze
Władza
Przywództwo polityczne
Socjalizacja polityczna
Państwo
Legitymizacja
Kultura polityczna
BADANIA Z ZAKRESU SOC. POLITYKI
Sposoby przejawiania się regulacji konfliktów
Powstanie i działalność grup interesu
Ideologie polityczne
Formowanie się opinii politycznych i publicznych
Kultury polityczne
Socjalizacja polityczna
Oddziaływania między : polityką i ekonomią, polityką i kulturą, polityką a cechami socjologicznymi i psychologicznymi społeczeństwa np. zagadnienia charakteru narodowego czy psychologiczne uwarunkowania poglądów i zachowań przywódców politycznych.
DZIAY SOC. POLITYKI
Socjologia ruchów politycznych i partii politycznych
Soc. Państwa i jego poszczególnych instytucji
Soc. Zachowania politycznego
Soc. Między narodowych stosunków politycznych.
AD.2 Wymiary spektrum politycznego Odnoszą się do:

(…)

… politycznych
Soc. Państwa i jego poszczególnych instytucji
Soc. Zachowania politycznego
Soc. Między narodowych stosunków politycznych.
AD.2 Wymiary spektrum politycznego Odnoszą się do:
systemów politycznych
1 rzeczywistych, zaistniałych historycznie
• komunizm sowiecki,
narodowy socjalizm III Rzeszy
• realny socjalizm PRL
• demokracja w Wielkiej Brytanii
• “fasadowa” demokracja w Polsce po roku 1989
• Białoruski autorytaryzm Łukaszenki
2 ustrojowych typów idealnych
• komunizm
• socjalizm
• faszyzm
• liberalizm
• libertarianizm
do formacji politycznych (partii, ugrupowań, frakcji, itp.), które dążą do objęcia władzy.
z uwagi na:
1. głoszone przez nie programy polityczne,
2. praktykę polityczną realizowaną przez nie w okresie
sprawowania władzy bądź pozostawania w opozycji
(parlamentarnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz