Nauka o organizacji cel - strona 412

Organizowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

powiązanie pracowników w procesach w celu wykonania określonej (zaplanowanej) pracy. W ramach organizacji...

Modele generowania wiedzy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

przyjąć i realizować strategie zarządzania wiedzą dla osiągnięcia celów organizacji jest podsystemem...

Teologia wyzwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

, w celu wyrażania najbardziej żywotnych jego potrzeb. Zmierza do przekształcenia chrześcijańskiej idei...

Fizjografia planistyczna i jej cele.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

przestrzennej. Jest to interdyscyplinarna gałąź nauki o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem...

Udział organizacji społecznych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

przez ustawodawcę kategoriach spraw cywilnych wchodzi w grę udział tych organizacji w celu ochrony czego Praw...

Teoria przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

zgodnie ze sobą współpracować. Kładzie nacisk na właściwy dobór kadr Podsystem celów W spółkach cel...

Model Mc Artura- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

do projektu Tytuł projektu Nazwa inwestora odpowiedzialnego za realizację projektu Planowana lokalizacja Cele...