Nauka o organizacji cel - strona 411

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

(mikroekonomicznego) organizacji klienci - upodobania, mody chwilowe/trwałe klientów- nadają sens i cel organizacji...

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

. NajwaŜniejszy cel to nie realizacja własnych potrzeb, ale rozwijanie norm moralnych, doskonalenie...

Terminologia turystyczna - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Pniewski
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3164

środowiskiem nie dłużej niż przez rok, przy czym główny cel ich wizyty jest inny niż wykonywanie czynności...

Pedagogika społeczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Jadwiga Siwińska
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2576

inicjatywę opieki pielęgniarskiej - domowej. Miała ona za cel objęcie opieką osoby przewlekle chore...

Tematy do zajęć z prezentacjami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

) w kształtowaniu stosunków pracy Cele działalności i zakres uprawnień związków zawodowych oraz ZOZ Derekrutacja...

Działania PR - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

, pobudza i ukierunkowuje popyt - narzędzie aktywizacji sprzedaży Cele polityki promocji: Podział ze względu...