Teoria przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria przedsiębiorstwa - strona 1 Teoria przedsiębiorstwa - strona 2 Teoria przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Teoria przedsiębiorstwa Pojęcie i źródła przedsiębiorczości.
Definicja przedsiębiorczości.
Warunki i źródła powstania oraz rozwój różnych kultur przedsiębiorczości.
Warunki i źródło ekonomiczne
Warunki i źródła kulturowe
Czynniki hamujące i stymulujące powstanie oraz rozwój przedsiębiorczości.
Przedsiębiorstwo jako system.
Definicja przedsiębiorstwa jako systemu.
podsystem społeczny
podsystem celów przedsiębiorstwa
podsystem techniczny
podsystem organizacyjny
Wpływ otoczenia na przedsiębiorczość i sposób działania przedsiębiorstwa.
Pojęcie i struktura otoczenia.
otoczenie rynkowe
otoczenie prawne (państwo)
otoczenie technologiczne
otoczenie kulturowe i ekologiczne
Segmenty otoczenia w aspekcie przedsiębiorczości.
segment natura
segment władza
segment gra
segment walka
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce .
Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach wybranych krajów.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej.
Formy wspierania przedsiębiorczości.
Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.
Programy, fundusze i fundacje wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach i w gospodarce polskiej.
Inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
Pojęcie i warunki osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku.
Definicja sukcesu.
Warunki odnoszenia sukcesu.
Marketingowy wymiar sukcesu przedsiębiorstwa na rynku.
Przedsiębiorczość - zespół określonych cech osobowościowych człowieka które uzewnętrzniają się w działaniu człowieka zwykle w warunkach niepewności i ryzyka.
Cechy wymieniane obok przedsiębiorczości.
Innowacyjność - podatność na zmiany, na nowości
inicjatywność
konsekwencja , upór w działaniu
odwaga, zdolność do podejmowania ryzyka
poczucie perspektywy w działaniu
planowość działania
wiara w siebie i we własne idee
pomysłowość, kreatywność.
Najistotniejsze cechy, które wyczerpują pojęcie przedsiębiorczości to:
wiara w siebie i we własne idee
kreatywność, pomysłowość
zdolność do podejmowania ryzyka - nie powinno być to poodejmowanie działań o charakterze ryzykanckim tzn. obarczone zbyt dużym ryzykiem.
Źródła przedsiębiorczości

(…)

… takiemu nastawieniu potrafią w różnych przypadkowych zdarzeniach dostrzegać rzeczy ważne i niezwykłe. W ten sposób uczony Fleming odkrył penicylinę, a pewien zwykły aptekarz napój o nazwie „Coca Cola” Ludzie o twórczej osobowości patrzą na świat przez pryzmat problemów. Bardziej interesuje ich to , czego jeszcze nie ma niż to co już jest. Czasem jest to odkrywanie nowych potrzeb, a czasem jest to sztuka dla sztuki. Przykładem jest tu Bool, który gdy formułował zasady swojej zerojedynkowej algebry był przedmiotem kpin ze strony matematyków. Tak bardzo jego pomysł wydał się absurdalny, niepraktyczny, niepotrzebnie komplikujący liczenie. Jednak, jak bardzo okazał się on w rezultacie praktyczny, nie przeczuwali ani oni ani sam odkrywca. Chodzi tu oczywiście o zastosowanie tej algebry do zasad działania…
… z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów marketingowych powoduje obecnie znaczne zwiększenie się tzw. Masy krytycznej, tzn. poziomu nakładów, który zapewnia przedsiębiorstwu ciągłość korzyści czerpanych z otoczenia rynkowego. Masa krytyczna składa się z:
początkowej masy krytyczne (wprowadzającej) jest to minimalna inwestycja początkowa niezbędna dla stworzenia produktu i popytu na niego.
Podtrzymującej masy krytycznej - którą stanowi roczna suma nakładów niezbędnych dla utrzymania minimalnego udziału w rynku, gwarantująca przedsiębiorstwu utrzymanie się na rynku. Składa się ona z 3 elementów:
Przedsiębiorcza masa krytyczna - jest minimalnym wydatkiem potrzebnym na utrzymanie produkowanych i sprzedawanych wyrobów na nowoczesnym poziomie. Jej wielkość jest zależna od nacisku innowacyjnego otoczenia przedsiębiorstwa. Im rozwój innowacji szybszy i presja konkurentów większa tym ta masa krytyczna rośnie szybciej.
Marketingowa masa krytyczna - minimalny poziom nakładów potrzebny, aby zapewnić sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa na rynku.
operacyjna masa krytyczna - to konieczny zasób środków finansowych, potrzebny przedsiębiorstwu do przetrwania w określonym początkowym okresie przy konieczności utrzymania…
… społeczności. Są to głównie potrzeby w zakresie usług inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia w wodę, energię. Nie oznacza to możliwości powstania i działania w tym zakresie przedsiębiorstw prywatnych, które mogą być dotowane przez samorządy terytorialne.
Spółdzielnie - zasady powstawania i funkcjonowania reguluje ustawa „prawo spółdzielcze”. Wg tej ustawy spółdzielnia jest dobrowolnym…
… się wartością samą w sobie. Surowe przykazania kalwinizmu nakazywały uczciwość i dotrzymywanie zobowiązań. Doczesny sukces osiągany przez ludzi był traktowany jako rezultat stanu łaski. Jednocześnie, ponieważ nie było godne korzystanie z luksusu jedyną możliwością użycia bogactwa było inwestowanie i reinwestowanie. Cechą tej doktryny był również purytanizm głoszący teorię zobowiązań człowieka w stosunku…
… i zwyczajów. Wspólne normy zachowań z powodzeniem zastępują oficjalne normy instytucjonalne i same instytucję np. sądy .
wspólnota etniczna działa na zasadzie krewniaczej życzliwości, która polega na tym, że najbardziej ufa się najbliższej rodzinie, potem dalszej, a następnie współplemieńcom, ziomkom. Powstaje w ten sposób etnocentryzm, który ułatwia interesy pomiędzy członkami grup, zwiększa liczbę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz