Nasyp budowla ziemna - strona 11

Ekonomika budownictwa cz.2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4018

oraz rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów zapór ziemnych. Jednostką odniesienia jest 1km...

Obciążenia budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

Obciążenia budowli podziemnych Wymiarowanie konstrukcji podziemnych musi poprzedzać znajomość...

Zbrojenie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3325

). Klasyczny grunt zbrojony. Grunt zbrojony klasycznie jest materiałem konstrukcyjnym złożonym z nasypanego...

Określenie poziomu wód gruntowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

wykonywania prac ziemnych każdy projekt robót ziemnych powinien zawierać ści­śle określone rzędne występowania...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.2

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Barbara Strycharz
 • Odwodnienie dróg
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5663

Mulda brukowana według . Przepusty. Przepust jest to budowla inżynierska mająca nad sobą nasyp i służąca...

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1610

całkowitego opróżnienia zbiornika. Budowle piętrzące dzielimy na: a) zapory: #zapory ziemne; #zapory betonowe...

Grodze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1855

i inne) *zatapiane pontonowe Warunki stosowania gródz ziemnych. Grodzę ziemne wykonuje się jako nasypy z gruntu...