Nasyp budowla ziemna - strona 10

Osuwiska - omówienie zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

lub podkopanie zbocza; ⇒ Obciążenie zbocza lub terenu nad nim przez budowle i składy materiałów; ⇒ Wypełnienie...

Osuwiska - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

lub podkopanie zbocza; ⇒ Obciążenie zbocza lub terenu nad nim przez budowle i składy materiałów; ⇒ Wypełnienie...

Geotechnika - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. W jej ramach wybiera...

Przesłanki ekonomiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

i odwodnienia wykopów czy nasypów, • budowli inżynieryjnych - mostów, ścian oporowych, przepustów, wiaduktów itp...

Katalogi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów zapór ziemnych. Jednostką odniesienia jest 1km trasy. Nakłady...