skała jako podłoże i surowiec - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skała jako podłoże i surowiec - omówienie - strona 1 skała jako podłoże i surowiec - omówienie - strona 2 skała jako podłoże i surowiec - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SKAŁA JAKO PODŁOŻE I SUROWIEC:
Rodzaje skał i występowanie geograficzne
Skała: podłoże, surowiec, zbiornik wodonośny.
Bardzo dobre podłoże: skały krystaliczne: najbardziej odporne, magmowe, metamorficzne.
Wytrzymałość granitów: 800-1200kG/cm2. Projektowanie budynku tak, aby przekazywał na podłoże 2-4 kG/cm2 (0.2-0.4 MPa). Budowanie na granicie: zwrócić uwagę na stopień zwietrzenia, stopień spękania i orientację przestrzenną spękania, obecność gazów (izotopów) promieniotwórczych (radon).
Granit - materiał budowlany: bryły o określonych wymiarach - formaki, kostka brukowa, nawierzchnie drogowe, kamień łamany do budowy umocnień wodnych, filary mostowe, przemielony - nasypy budowlane, kontrolowane - nasypy kolejowe, falochrony
Granit - surowiec do produkcji mat. bud. - po przemieleniu i rozfrakcjonowaniu, stosowany jako kruszywo do betonu; Wady granitu: łatwo ulega wietrzeniu fizycznemu i chemicznemu, zwłaszcza skalenie i łyszczyki; sjenit, gabro - podobne właściwości, granit - wodonosiec, zły wodonosiec - tekstura masywna, zbita
skały osadowe - piaski, żwiry, pospółki, grunty spoiste (ił, gliny), piaski gliniaste, skały osadowe zwięzłe
Są dobrym podłożem budowlanym, zagęszczenie - cecha klasyfikacyjna gruntów sypkich, miara upakowania, stopień zagęszczenia ID, wskaźnik zagęszczenia IS, pomiar azgęszczenia nasypów drogowych
piasek różnoziarnisty jest bardziej wytrzymały - większy kąt tarcia
Stopień zagęszczenia i kąt tarcia wew. - podstawowe wielkości przy projektowaniu fundamentów, wykopów, nasypów w piasku
Grunty sypkie - materiał budowlany - nasypy drogowe, wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne
Grunty sypkie osiągają najlepsze zagęszczenie przy optymalnej wilgotności. Za duża ilość wody w piasku obniża wytrzymałość.
Azymut biegu - kąt zawarty między kierunkiem północy a linią biegu, mierzony od północy na prawo.
Anizotropowość - zmienne wartości niektórych właściwości fizycznych w zależności od kierunku badania.
Azymut upadu - kąt zawarty między kierunkiem północy a rzutem prostokątnym upadu na płaszczyznę poziomą, liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Batolit - forma przestrzennego występowania granitu
Bieg warstwy - linia powstała jako ślad przecięcia się powierzchni warstwy z płaszczyzną poziomą.
Ciało krystaliczne - uporządkowana budowa wew. , ściśle określona regularność rozmieszczenia atomów i jonów w sieci krystalicznej
Ciała bezpostaciowe - nie wykazują prawidłowej budowy wew.
Deformacje fizyczne: ciągłe (zachowana jest ciągłość fiz. i geometryczna), nieciągła. skrytokrystaliczna


(…)

… tym bardziej zaawansowane; metamorfizm regionalny - płytka - Epi- metamorficzne, średnia - Mezo- , głęboka - Kata- ; metamorfizm kontaktowy - na styku ze skałami magmowymi;
Minerał - pierwiastek lub związek chem. powstały w naturalny sposób w skorupie ziemskiej; minerały jasne(kwarc, skalenie, muskowit) I ciemne (biotyt, pirokseny, amfibole, oliwiny)
Mineralogia - nauka zajmująca się badaniem składu chemicznego minerałów…
…).
Procesy egzogeniczne - zachodzące pod wpływem sił zew. - nasłonecznienie, zmiana temperatury, ruchy powietrza, wody w rzekach, przemieszczanie mas lodowych
Procesy endogeniczne - pod wpływem sił wew. - ruchy górotwórcze(orogeneza)- towarzyszą im wulkanizm, plutonizm, metamorfizm; lądotwórcze(epejrogeniczne)
Podłoże budowlane -skały, w których odczuwa się naprężenia od posadowionych obiektów w wielkości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz