Infrastruktura transportu drogowego - Droga transportowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura transportu drogowego - Droga transportowa - strona 1

Fragment notatki:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO Droga transportowa- jest specjalną wydzieloną częścią powierzchni przystosowaną do przewozu osób lub ładunków za pomocą określonego środka transportu.(drogi transportowe często mają charakter wyłącznie umowny) Węzeł transportowy - punkt, w którym przecinają się przynajmniej 3 drogi transportowe Sieć transportowa - jest obszarem stworzonym z dróg oraz z węzłów transportowych System transportowy - zbiór środków transportu wraz z siecią transportową, po której poruszają się te środki.
A-pobocze gruntowe B-pas awaryjny C-jezdnia główna D-opaska wewnętrzna E-pas awaryjny
F-droga zbiorcza G-skarpa/nasyp/wykop Droga samochodowa - jest to liniowa budowla łącząca określone miejsca w terenie przeznaczona do ruchu i postoju pojazdów, pieszych oraz zwierząt(w przypadku dróg niższej klasy) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony do umieszczenia w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi. Korona drogi - część drogi obejmująca jezdnie lub jezdnię, opaski, stanowiące obramowanie jezdni, pas dzielący i pobocza(lub chodniki) a w razie potrzeby również inne elementy np. dodatkowe pasy ruchu, zatoki postojowe i autobusowe Jezdnia- to część korony drogi przeznaczona do ruchu samochodowego Pobocze - część przyległa do jezdni. W przypadku autostrad i dróg ekspresowych składa się ona z pasa awaryjnego o nośności wystarczającej do postoju i ruchu pojazdów oraz z gruntowego pobocza, na którym umieszcza się znaki drogowe i urządzenia zabezpieczające Pas dzielący - oddziela jezdnie o przeciwległych kierunkach Skrzyżowanie dróg - przecięcie lub połączenie dróg w jednymi poziomie umożliwiający pełny lub częściowy wybór kierunku jazdy Przejazd drogowy - skrzyżowanie dróg na różnych poziomach bez możliwości wyboru kierunku jazdy Węzeł drogowy - skrzyżowanie lub połączenie dróg na różnych poziomach umożliwiające pełny lub częściowy wybór kierunku jazdy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz