Infrastruktura transportu

note /search

Cechy techniczne infrastruktury transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2394

Cechy techniczne infrastruktury transportu.    Cechy techniczne infrastruktury transportu:    1. Niepodzielność techniczna:  - Istnieje pewna minimalna wielkość inwestycji infrastrukturalnych, która warunkuje  jej użyteczność,  - istnieją pewne cechy obiektów warunkujące ich użyteczność i determinu...

Infrastruktura transportu drogowego - Droga transportowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1918

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO Droga transportowa- jest specjalną wydzieloną częścią powierzchni przystosowaną do przewozu osób lub ładunków za pomocą określonego środka transportu.(drogi transportowe często mają charakter wyłącznie umowny) Węzeł transportowy - punkt, w którym przecinają się p...

Infrastruktura transportu kolejowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1925

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU KOLEJOWEGO PKP PLK SA www.plk-sa.pl Sieć kolejowa- z espół linii kolejowych na danym obszarze powiązanych punktami eksploatacyjnymi wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizowania zadań przewozowych Odcinek linii kolejowej - część linii, na którą składają się 2 lub więcej ...

Miejsce Obsługi Podróżnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

Miejsce Obsługi Podróżnych  ( MOP ) to wydzielony w pasie drogowym - poza koroną drogi- teren, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. MOP-y w Polsce podzielone są na trzy klasy: MOP klasy I - o funkcji wypoczynkowej: wyposażony w stano...

Cechy techniczne infrastruktury transportu - Niepodzielność techniczna...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5243

Cechy techniczne infrastruktury transportu.    Cechy techniczne infrastruktury transportu:    1. Niepodzielność techniczna:  - Istnieje pewna minimalna wielkość inwestycji infrastrukturalnych, która warunkuje  jej użyteczność,  - istnieją pewne cechy obiektów warunkujące ich użyteczność i determinu...

Zagadnienia z Infrastruktury Transportu (wodnego)-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1001

Zagadnienia z Infrastruktury Transportu (wodnego) 1. Rodzaje i podział dróg wodnych. 2. Klasyfikacja dróg wodnych. 3. Składniki wodnego systemu transportowego. 4. Cechy techniczno ekonomiczne transportu wodnego. 5. Metody użeglownienia rzek (regulacja rzek, kanalizacja). 6. Kanały żeglugowe (...

Cechy transportu samochodowego

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1694

Jako charakterystyczne wymienia się następujące cechy transportu samochodowego: - bardzo dobrą dostępność umożliwiającą podstawienie taboru w dowolne miejsce, - dyspozycyjność względem dużej liczby środków transportu, - łatwość prz...

Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi ruchu drogowego oddziałują na środowisko pozytywnie i negatywnie lub stwarzają potencjalnie nadzwyczajne jego zagrożenie. Budowa nowej drogi, przebudowa lub rozbudowa drogi skrzyżowania, węzła lub innych obiektów drogowych niesie zazwyczaj ze sobą korzyści ek...

Metody radarowe oceny konstrukcji nawierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Metody radarowe oceny konstrukcji nawierzchni Radar przypowierzchniowy i podpowierzchniowy wysyła falę elektromagnetyczną w głąb konstrukcji nawierzchni za pomocą anteny zainstalowanej na pojeździe badawczym lub przenośnym. Wyemitowane promieniowanie odbijane jest z powrotem do anteny. GPR jest waż...

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań inwestycji drogowych

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Minimalizacji szkodliwych oddziaływań inwestycji drogowych na środowisko przyrodnicze należy dokonywać wszelkimi sposobami od zmniejszania zużycia paliwa, poprzez katalizatory, dopalacze, wyciszanie silników, zmianę paliwa, aż do odpowiedniej zabudowy biologicznej otoczenia dróg, instalowania