Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi - strona 1

Fragment notatki:

Inwestycje drogowe i urządzenia obsługi ruchu drogowego oddziałują na środowisko pozytywnie i negatywnie lub stwarzają potencjalnie nadzwyczajne jego zagrożenie.
Budowa nowej drogi, przebudowa lub rozbudowa drogi skrzyżowania, węzła lub innych obiektów drogowych niesie zazwyczaj ze sobą korzyści ekonomiczne i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi.
Dobrze zaprojektowana droga z właściwą koordynacją przestrzenną elementów geometrycznych, poprawnie eksploatowana - pozytywnie wpływa na środowisko. Jest ona bowiem w stanie przejąć ruch ze stref wrażliwych na niekorzystne oddziaływanie i zagrożonych np. przejęcie ruchu na obwodnice z dróg przechodzących przez miejscowości i śródmieścia małych miast lub przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych. Wywiera korzystny wpływ na rozwój zagospodarowania danego terenu, przez tworzenie sieci połączeń determinujących rozwój i przestrzenne rozmieszczenie różnych funkcji: upraw, przemysłu, handlu, usług, nauki, mieszkalnictwa i rekreacji. Stwarza szansę wyeksponowania walorów zabytkowych lub przyrodniczych danego obszaru.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz