Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - omówienie - strona 1 Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - omówienie - strona 2 Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - wybrane aspekty konstrukcyjne i obliczeniowe
1. Wstęp Ściany szczelne wykonywane z jednostkowych elementów stalowych zwanych grodzicami lub brusami są obecnie powszechnie wykorzystywane praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa. Bogata gama profilów produkowanych i dostarczanych na rynek pozwala projektować ściany szczelne w różnych, często złożonych układach konstrukcyjnych. Spotyka się układy proste, ale również bardzo złożone, wykorzystujące ściany szczelne kombinowane, pale skrzynkowe z profili korytkowych, konstrukcje ścianowo-ściągowe i skrzyniowe. Tradycyjne wykorzystanie ścian szczelnych polega przede wszystkim na formowaniu z nich konstrukcji tymczasowych zabezpieczających głębokie wykopy wąskoprzestrzenne, przejmujących parcie gruntu własne, parcie pochodzące od obciążenia naziomu oraz parcie hydrostatyczne wody (obciążenia głównie poziome). Dodatkowo osiągana jest znaczna lub pełna szczelność pod względem wodoprzepuszczalności. W tej funkcji ściany szczelne spotykane są najczęściej. Do tradycyjnych zastosowań zaliczyć należy również stosowanie ścian szczelnych do zabezpieczania przed rozmyciem fundamentów podpór mostowych, usytuowanych w nurcie rzek. Nowe zastosowania ścian szczelnych obejmują: - Tymczasowe konstrukcje ścianowo-ściągowe z wysokim poziomem obciążeń użytkowych na naziomie obudowanej bryły gruntu. - Tymczasowe konstrukcje skrzyniowe stosowane w metodzie przeciskowej jako element oporowy o dużej nośności poziomej. - Stałe konstrukcje ścian zewnętrznych współpracujące ze stropami podziemnych garaży i parkingów. - Stałe konstrukcje ścian w tunelach płytkich drogowych, tramwajowych, kolejowych i pieszych. - Stałe konstrukcje ścianowo-ściągowe przytrzymujące korpusy ziemne nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, - Stałe konstrukcje ścian oporowych, występujące w układach swobodnych i kotwionych w gruncie. - Stałe przyczółki ścianowe w tradycyjnych konstrukcjach mostów kolejowych i drogowych. - Stałe przyczółki ścianowe w mostach integralnych. - Stałe przyczółki skrzyniowe w obiektach mostowych. Wybrane nowe zastosowania ścian szczelnych omówiono na przykładach w dalszej części pracy, eksponując zwłaszcza obiekty zrealizowane w Polsce w ostatnim czasie. Wymienione nowe obszary zastosowań dotyczą głównie budownictwa komunikacyjnego na powierzchni terenu oraz w zakresie podziemnym. Inne ważne działy budownictwa, m.in. budownictwo hydrotechniczne i ogólne, nie zostały tu uwzględnione, chociaż osiągnięcia tam spotykane w omawianym zakresie należą do znaczących (np. konstrukcje z grodzic na nabrzeżach portowych). Rozszerzający się obszar wykorzystywania stalowych ścian szczelnych, zwłaszcza na konstrukcje stałe, co do których szeroko pojęte wymogi bezpieczeństwa i trwałości są znacznie zaostrzone, nakazuje na etapie projektowania przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz w zakresie statyki, wytrzymałości i stateczności.

(…)

…, który dostaje się do niej podczas głębienia szczeliny). Tym sposobem można powtórnie wykorzystać bentonit wpływa to na zmniejszenie kosztów. Do wykonania mieszanki betonowej wykorzystuje się najczęściej cement portlandzki oraz kruszywo które powinno mieć ciągłą krzywą uziarnienia. Stal zbrojeniowa ściany szczelinowej powinna być spawalna. Inne elementy stalowe stosowane w ścianach szczelinowych, takie jak rury…
… i skrzydeł. - Układu i przekroju kleszczy sytuowanych najczęściej po stronie wewnętrznej (wymóg estetyki dla konstrukcji stałej). - Rodzaju zasypki i jej stopnia zagęszczenia. Ściany szczelne w omawianym typie przyczółków przejmują wyłącznie obciążenia poziome. Obciążenia pionowe i poziome z ustroju nośnego mostu transmitowane są na układ ścianowo-ściągowy skrzyni poprzez odpowiednio zagęszczoną zasypkę…
… znalezienia racjonalnych rozwiązań.
2.2. Konstrukcje stałe Układy ścian zewnętrznych parkingów i garaży podziemnych Powszechnie stosowanym rozwiązaniem dla ścian zewnętrznych podziemnych parkingów i garaży budowanych metodą stropową lub w wykopie wąskoprzestrzennym jest zastosowanie ścian szczelinowych. Można jednak znaleźć znaczące obiekty rozważanego typu, gdzie to niemal standardowe rozwiązanie zastąpiono…
…, przestrzennych (3D), uwzględniających interakcję konstrukcji z ośrodkiem gruntowym. Trwałość omawianego typu przyczółków warunkowana jest jakością zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów stalowych. Wydaje się, że stosowane obecnie techniki zabezpieczeń gwarantują długą żywotność tych konstrukcji, o czym świadczy ich coraz szersze stosowanie. Ściany szczelinowe Można również spotkać technologię ścian szczelinowych z zastosowaniem zawiesiny twardniejącej. Zawiesina w pierwszej fazie wykonania zabezpiecza szczelinę przed obwałem, następnie wiąże i twardnieje. Tą technologią wykonuje się ekrany wodoszczelne. W procesie wykonania ściany szczelinowej możemy wyróżnić kolejne, następujące po sobie etapy prac. Pierwszym jest wykonanie na powierzchni gruntu bądź w niewielkim wykopie tzw. murków prowadzących…
… około 14 m). Pomiędzy przewiertami stosowano odstępy 1,5 do 2,0 m. Ściągi przejmowały parcie gruntu nieobciążonego i obciążonego taborem kolejowym za pośrednictwem poziomych rygli-kleszczy (3), usytuowanych na trzech poziomach. Nie stosowano sprężania ściągów, chociaż byłoby to korzystne z punktu widzenia ograniczenia osiadań naziomu z czynnymi torami. Do wykonania rygli-kleszczy zastosowano dwuteowniki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz