Najwyższa Izba Kontroli - strona 6

Spis omawianych zagadnień z prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa: a/ Najwyższa Izba Kontroli b/ Rzecznik Praw Obywatelskich, c...

Rada Państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

i Wicemarszałek Sejmu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego (w przypadku wojny...

Tryb uchwalania budżetu państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii...

Wykład - Parlament III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

i przy współdziałaniu z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli. Do szczególnych procedur...

Procedura budżetowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

, kancelarie senatu, kancelarie prezydenta, trybunał konstytucyjny, najwyższą izbę kontroli, sąd najwyższy...