Najwyższa Izba Kontroli - strona 5

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2870

Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można wyróżnić wiele rodzajów kontroli...

Statut posła i senatora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

Statut posła i senatora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

Wykład - mała konstytucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium na podstawie wniosku Najwyższej Izby Kontroli lub przed upływem...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

społecznych, Samorządowe Kolegia Odwoławcze). Organy kontroli legalności: -Najwyższa Izba Kontroli...

Finanse publiczne-test3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

, dla których ustanowiono odrębne przepisy (art. 139 ust. 2): - Kancelaria Sejmu - Kancelaria Senatu - Najwyższa Izba...

Unia Europejska - test

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Europejskiej, Rada Unii Europejskiej c) Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Rejonowy, Sejm 3. Ile państw...