Najwyższa Izba Kontroli - strona 4

Rynek w marketingu - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

, rada ministrów, ministerstwo, urzędy centralne) oraz instytucje centralne, Najwyższa Izba Kontroli (NIK...

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

. Tajemnica kontroli NIK - art. 73 ustawy z dn. 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Tajemnica kontroli...

Budżet - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1589

, Najwyższe Izby Kontroli - kontrolują w jaki sposób są realizowane dochody Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO...

I kolokwium - Prawo administracyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

ich poprawnośd sięgając do ustawy. Fragmenty ustaw:  Ustawa z dn. 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie...

Trybunał obrachunkowy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

. Nie jest to organ o charakterze sądowym, lecz kontroli skarbowej, odpowiednik krajowych najwyższych izb kontroli...