I kolokwium - Prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
I kolokwium - Prawo administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału
KOLOKWIUM I – PRAWO ADMINISTRACYJNE sem. 2
listopad 2012 r.
Spis tematów:
I. Pracownicy administracji publicznej
II. Prawne formy działania administracji publicznej – dokładnie!
III. Sądownictwo administracyjne
IV. Kontrola administracji publicznej – dokładnie!
V. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – proszę zwrócid szczególną uwagę na reglamentację!
VI. Administracja w dziedzinie oświaty
Podręcznik1 „Prawo administracyjne” red. M. Wierzbowski:
Rozdział XII. Prawne formy działania administracji
Rozdział XIII. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej
Rozdział XIV. Kontrola administracji
Rozdział XV. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki:
2. Prawo działalności gospodarczej
Rozdział XVIII. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury
1. Szkolnictwo podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe
2. Szkolnictwo wyższe, placówki naukowo-badawcze
A. Szkolnictwo wyższe
Uwaga!
Proszę pamiętad, że informacje zawarte w podręczniku się dezaktualizują! Warto sprawdzid ich poprawnośd sięgając
do ustawy.
Fragmenty ustaw:
 Ustawa z dn. 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli – rozdział 1 i 2

Ustawa z dn. 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu– podstawowe informacje

Ustawa z dn. 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym – podstawowe informacjeUstawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – rozdział 1, 2, 3, 4, 6
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 1, 2, 3, 5, 8
Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dział I rozdział 1,2; Dział II rozdział 2
Ustawy opatrzone hasłem „podstawowe informacje” należy przejrzed , zwracając szczególną
uwagę na zagadnienia o których wspominaliśmy na zajęciach. Pytania z tych ustaw będą dośd
ogólne, bez zagłębiania się w szczegóły.
Zwracam Paostwa uwagę na koniecznośd korzystania z obowiązujących aktów prawnych.
Wszystkie potrzebne ustawy mogą Paostwo odnaleźd w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
(http://isap.sejm.gov.pl/).
NA KOLOKWIUM OBOWIĄZUJE MATERIAŁ Z ZAJĘĆ + PODRĘCZNIK + WYCIĄGI Z USTAW!
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz