Zakres materiału na kolokwium

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres materiału na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału
KOLOKWIUM II – PRAWO ADMINISTRACYJNE (maj/czerwiec 2011 r.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Podział terytorialny
Wojewoda, administracja zespolona i niezespolona
Samorząd (istota, cechy, samorząd zawodowy, samorząd terytorialny).
Samorząd gminny (dokładnie!).
Samorząd powiatowy (dokładnie!).
Samorząd województwa (dokładnie!).
Podręcznik „Prawo administracyjne” red. M. Wierzbowski:Rozdział VI. Administracja centralna.
Rozdział VII. Podziały terytorialne paostwa.
Rozdział VIII. Terenowa administracja rządowa zespolona.

Rozdział IX. Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej.
Rozdział X. Samorząd terytorialny.

Ustawy:
 Wyciąg z Konstytucji
 Ustawa z dn. 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z wyjątkiem rozdziałów 5, 6 i 11).
 Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z wyjątkiem rozdziałów 5, 6 i 10).
 Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (z wyjątkiem rozdziałów 4, 5 i 9).
NA KOLOKWIUM OBOWIĄZUJE MATERIAŁ Z ZAJĘĆ + PODRĘCZNIK + USTAWY!
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz