Rynek w marketingu - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek w marketingu - wykład, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

RYNEK W MARKETINGU
Rynek można naprościej określić jako całokształt transakcji kupna- sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają. Tworzą go tzw. Uczestnicy rynku, czyli podmioty reprezentujące popyt i podaż.
Chodzi tutaj o:
-przedsiębiorstwa w tym produkcyjne, handlowe, usługowe
-gospodarstwo domowe (GD)
-państwo SFERY RYNKU:
Ze względu na funkcje spełniane przez uczestników rynku:
-realną- którą tworzą przedsiębiorstwa, GD, giełdy towarowe
-regulacyjną- która dzieli się na 2 podsfery
a) finansową- w jej skład wchodzą m.in. bank centralny (BC), budżet państwa, banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełda papierów wartościowych.
b) informacyjną- w jej skład wchodzą m.in. państwo (parlament, rada ministrów, ministerstwo, urzędy centralne) oraz instytucje centralne, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), główny urząd statystyczny (GUS)
Do najważniejszych podziałów rynku należy podział:
- na kryteria przedmiotu wymiany handlowej
a) rynek dóbr
b) rynek usług
- na kryteria przeznaczenia przedmiotu wymiany handlowej a) rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, odbiorcami są nabywcy indywidualni kupujący produkty na własne potrzeby a nie w celach komercyjnych
b) rynek czynników produkcji (odbiorcami są nabywcy instytucjonalni, kupujący produkty w celu ich odsprzedaży nie wykorzystujący w procesie wytwórczym.
- na kryteria geograficznego zasięgu oddziaływanie
a) rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy, globalny.
-na kryterium podmiotów dominujących w wymianie handlowej
a) rynek sprzedawcy czyli dostawcy
b) rynek nabywcy czyli odbiorcy
-na kryterium celu działania uczestników wymiany handlowej
a) rynek organizacji dochodowych
b) rynek organizacji niedochodowej
-na kryterium przejrzystości zasad wymiany handlowej
a) rynek doskonały
b) rynek niedoskonały
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz