Procedura budżetowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa - omówienie - strona 1 Procedura budżetowa - omówienie - strona 2 Procedura budżetowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Procedura budżetowa
Przepisy dot. procedury budżetowej zaczynają się w art. 221 konstytucji. Art.221
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Wyłączność przysługuje wyłącznie radzie ministrów. Art.138 - ustawy o finansach publicznych.
Minister finansów przedstawia radzie.
Art.139 - ustawy o finansach publicznych.
Projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem. Autonomia budżetowa - obejmuje: kancelarie sejmu, kancelarie senatu, kancelarie prezydenta, trybunał konstytucyjny, najwyższą izbę kontroli, sąd najwyższy
najwyższy sąd administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, krajową radę sądownictwa, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, krajową radę radiofonii i telewizji, generalnego inspektora danych osobowych, instytut pamięci narodowej, państwowa inspekcja pracy, Te podmioty i ich budżety nie mogą być ograniczone przez ministra finansów. Jeśli zgłoszą, że chcą tyle wydać to minister może tylko pogadać ale nie może ich ograniczyć. Art.141 - ustawy o finansach publicznych. Do jakiego czasu rada ministrów ma obowiązek uchwalić, mówi o tym również art. 222 konstytucji. Generalnie, jeśli nie przedłożyłaby do 30 września to grozi jej trybunał stanu. Przekroczenie tego terminu narusza konstytucje. Czym są wyjątkowe przypadki w rozumieniu art.222?
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.
Budżet państwa - a prawo polskie - Żubik. Takie sytuacje jak kryzys światowy, poważne reformy strukturalne kraju usprawiedliwiają prezesa rady ministrów - tak argumentował Buzek za pierwszym razem.
Za drugim razem argumentował to nieuchwaleniem przez sejm ustaw podatkowych czy trwające prace nad innymi ustawami. Opozycja chciała pociągnąć do odpowiedzialności jednak komisja konstytucyjna wystąpiła później do sejmu z wnioskiem o umorzenie postepowania. Dyskontynuacja prac nie obowiązuje ustawy budżetowej. Art.225 - taka sytuacja miała miejsce w 2006 r. terminem do liczenia rozwiązania sejmu jest termin przedłożenia pierwszego projektu, tego, który nie podlegał w tym przypadku dyskontynuacji - sytuacja z Lechem Kaczyńskim i rządem Kazimierza Marcinkiewicza.

(…)

… dyskontynuacji - sytuacja z Lechem Kaczyńskim i rządem Kazimierza Marcinkiewicza. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
Art.223 konstytucji - następna faza procedury budżetowej, prace w senacie.
Senat może uchwalić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz