Procedura i kalendarium budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura i kalendarium budżetowe - strona 1

Fragment notatki:

Procedura budżetowa
Szczegółowe zasady opracowania projektu budżetu państwa, jego uchwalenia, wykonania
oraz kontroli określa procedura budżetowa. Niektóre elementy tej procedury zawarte są w
konstytucji RP.
Zapisy ustawy zasadniczej odnoszą się zwłaszcza do:
- inicjatywy ustawodawczej,
- kalendarza budżetowego,
- sytuacji, w której parlament nie może uchwalić ustawy budżetowej
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie Radzie
Ministrów. Rada Ministrów ma również zastrzeżone prawo inicjatywy budżetowej w
odniesieniu do ustawy o prowizorium budżetowym i ustaw o zmianie ustawy budżetowej.
Kalendarium budżetowe:
- Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt budżetu na rok następny co najmniej trzy
miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, czyli do 30 września. Konstytucja
dopuszcza odstępstwo od tej zasady.
- Senat ma prawo wprowadzić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od momentu
jej przekazania.
- Prezydent RP ma obowiązek podpisania ustawy budżetowej w ciągu 7 dni od jej
przekazania. Taki sam obowiązek spoczywa na Prezydencie w przypadku ustawy o
prowizorium budżetowym.
- Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek orzec zgodność ustawy budżetowej z konstytucja w
ciągu
2
miesięcy
od
złożenia
przez
prezydenta
wniosku
w
tej
sprawie
- Prezydent RP może skrócić kadencję Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia
projektu ustawy budżetowej Sejmowi nie zostanie ona przedłożona Prezydentowi do podpisu.
- Rada Ministrów ma obowiązek przedłożenia Sejmowi sprawozdania z wykonania budżetu
państwa wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa w ciągu 5 miesięcy od zakończenia
roku budżetowego.
- Sejm ma obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, po zapoznaniu
się z opinią Najwyższej Izby Kontroli oraz podjąć uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów
absolutorium.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz